Siirtymäaika voi hidastaa soviteltujen päivärahojen käsittelyä

Huhtikuun alusta lukien pienimuotoinen työ on vaikuttanut työttömyysetuuteen vasta, kun palkka siitä on maksettu. Ennen huhtikuun alkua tehty työ ja ansaittu palkka huomioidaan entiseen tapaan työn ansainta-ajankohdan mukaan, sen jälkeen tehty työ maksuajankohdan mukaan.

Muutos saattaa alkuvaiheessa hidastaa jonkin verran työttömyyskassan työtä, kun hakemuksia käsitellään sekä vanhan että uuden toimintatavan mukaisesti. Tulevaisuudessa käsittely kuitenkin nopeutuu, kun tulotietoja ei enää tarvitse odottaa hakemuksen liitteeksi, kuten vanhan toimintatavan aikana.

Ennen muutosta pienimuotoista eli osa-aika- tai keikkatyötä tekevän työttömän saama palkka vaikutti työttömyysetuuteen sillä ajanjaksolla, jona se oli ansaittu. Jotta päivärahan määrä pystyttiin laskemaan, oli odotettava palkan maksua. Järjestelmä viivästytti niiden henkilöiden etuuden maksamista, jotka saivat palkan ja palkkatiedot vasta viikkoja työn tekemisen jälkeen.