Siirtohintoja koskevat lait voimaan ensi kuussa

Sähkön siirtohintoja koskevat lait tulevat voimaan elokuun alussa. Lakimuutos leikkaa jakeluverkkoyhtiöiden suurinta sallittua tuottoa ja pienentää kertakorotusten suuruutta. Jakeluverkkojen kohtuullinen tuottoaste sitoutuneelle pääomalle laskee vuonna 2022 neljään prosenttiin. Viime vuonna se oli noin 5,73 prosenttia.

Yhtiöiden hinnoittelua valvova Energiavirasto on ilmoittanut ottavansa valvontamenetelmät tarkasteltavaksi heti lain voimaantulon jälkeen. Virasto kertoo pyrkivänsä tekemään muutokset verkonhaltijoiden tariffien laskentamenetelmiin jo ensi vuoden alusta.

Sähköverkon haltijoiden on jatkossa tuotettava palvelunsa kustannustehokkaalla tavalla niin, että ne vertailevat maakaapeloinnin ohella muitakin investointivaihtoehtoja ja kuulevat asiakkaitaan. Energiavirasto voi määrätä niitä muuttamaan suunnitelmiaan, jos toimenpiteet eivät ole kustannustehokkaita.

Haja-asutusalueella toimivien yhtiöiden toimitusvarmuusvaatimusten täytäntöönpanoaikaa jatketaan vuoden 2036 loppuun. Vastineeksi palvelutason viivästymisestä asiakkaille maksetaan isommat korvaukset pitkistä sähkökatkoista.

Lakimuutos antaa sähkönkäyttäjille ja energiayhteisöille myös oikeuden rakentaa erillisiä linjoja kiinteistörajan yli pienimuotoisen sähköntuotannon liittämiseksi sähkönkäyttöpaikkaan tai kiinteistön sähköverkkoon ilman jakeluverkonhaltijalta pyydettävää lupaa.