Seminaari: Sähköllä kohti hiiletöntä energiataloutta

Miten vähentää ratkaisevasti ilmakehään vapautuvan hiilidioksidin määrää? Hyvinvointia sähköllä -seminaarin asiantuntijoiden mukaan se onnistuu kannattavasti ja maailmanlaajuisesti sähköllä, kunhan poliittista tahtoa muutokseen löytyy. Perusteknologia on jo olemassa, ja uusia entistä parempia ratkaisuja kehitetään kaikkialla.

Vuosittainen Hyvinvointia sähköllä -visioseminaari järjestettiin 24. huhtikuuta tiedekeskus Heurekassa. Tapahtumassa puhuneet asiantuntijat edustivat ilmastonmuutoksen ja tulevaisuuden tutkimusta sekä energiajärjestelmän ja teknologiaratkaisujen kehittäjiä.

Sähköautoilun läpimurto koskettaa paitsi autoilijoita myös taloyhtiöitä, työnantajia, energiayhtiöitä, lainsäätäjiä, kaavoittajia ja liikennesuunnittelijoita. Se on asiantuntijoiden mukaan osuva esimerkki oikeansuuntaisesta muutoksesta, jonka takana on laaja yhteinen näkemys yhteiskunnassa.

Hiiletön tulevaisuus on toteutumassa myös muissa osissa energiajärjestelmää alkaen kasvavasta aurinko- ja tuulienergian tuotannosta päätyen älykkäisiin rakennuksiin ja ympäristötietoisiin sähkön käyttäjiin. Kokonaisuutta yhdistävä älykäs sähköverkko on käymässä läpi merkittävää muutosta palvellakseen paremmin hajautettua sähkön tuotantoa ja varastointia.

Sähköverkkoon tulee liittymään myös täysin uusia, päästöttömyyteen tähtääviä energia- ja materiaalikiertoon liittyviä ratkaisuja. Näin muodostuu hiilettömään tulevaisuuteen tähtäävä energiajärjestelmä, jonka ytimessä on sähkö.

Vuotta 2030 kuvaava Hyvinvointia sähköllä -visio sisältää kaikkiaan neljä teemaa, joista kaikilla edelläkävijyys on mahdollinen: viihtyisät, energiatehokkaat rakennukset palvelevat käyttäjiään ja tuottavat energiaa, sähkössä on älyä, sähkö liikuttaa ihmisiä ja tavaroita sekä sähkö lisää hyvinvointia ja turvallisuutta. Teemoihin sisältyy monia sovellusalueita ja mahdollisia projekteja. Niiden ideointiin ja toteutukseen kannustaa alan toimijat yhdistävä visiohanke, johon vuosittainen Hyvinvointia sähköllä -seminaari kuuluu.