Satakunnan käräjäoikeus: Olkiluoto 3:n työmaalla toimiva Elektrobudowa joutuu maksamaan jättikorvaukset

EU-maassa toimivan yrityksen on maksettava Suomeen lähettämilleen työntekijöille suomalaisen yleissitovan työehtosopimuksen mukaiset palkka, lomarahat, päivärahat, matka-ajan palkat ja muut edut. Satakunnan käräjäoikeus päätyi odotetusti EU-tuomioistuimen kannalle tänään antamassaan ratkaisussa ns. Elektrobudowa-jutussa.

EU-tuomioistuin antoi vuonna 2015 saman ennakkoratkaisun asiassa.

Satakunnan käräjäoikeuden päätös tarkoittaa, että puolalaisen Elektrobudowa SA -yrityksen on maksettava jättikorvaukset. Niihin sisältyvät Suomeen lähetettyjen sähköasentajien palkka- ja muut saatavat korkoineen sekä pitkän oikeudenkäyntiprosessin kulut.

Sähköliitto haastoi Olkiluoto 3:a rakentavan yrityksen vuonna 2011 oikeuteen sähköasentajien palkka- ja muiden saatavien vuoksi. Asentajat olivat liittyneet Sähköliiton jäseniksi ja siirtäneet palkkasaatavansa liiton perittäväksi. Tänään annetun tuomion korvaussumma on lähes 8 miljoonaa euroa. Lisäksi yritys tuomittiin maksamaan Sähköliitolle useiden satojen tuhansien eurojen oikeudenkäyntikulut.

– Päätös on selkeä signaali ulkomaisille toimijoille, ettei Suomeen voi tulla tekemään töitä työehtosopimuksista välittämättä. Tällä on valtava merkitys suomalaiselle palkansaajaliikkeelle ja kotimaisille työehtosopimuksia noudattaville yrityksille, Sähköliiton puheenjohtaja Sauli Väntti sanoo.

– Samalla päätös viestii, ettei työn tilaaja voi vältellä omaa vastuutaan menemällä urakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden selän taakse. Tilaajan tulee kunnioittaa suomalaisia työehtoja, jatkaa Sähköliiton varapuheenjohtaja Hannu Luukkonen.

Elektrobudowa AS on toiminut Olkiluoto 3:n työmaalla aliurakoitsijana. Kolmosreaktorin on tilannut Teollisuuden Voima, joka puolestaan on palkannut pääurakoitsijaksi ranskalaiskonserni Arevan.  

Oikeudenkäynti on ollut Sähköliiton historian toistaiseksi pisin ja saataviltaan mittavin. Päätös ei ole vielä lainvoimainen, sillä Elektrobudowalla on mahdollisuus valittaa käräjäoikeuden päätöksestä.