SAK:n kysely: Kolme neljästä haluaa säilyttää yleissitovuuden

SAK:n teettämässä kyselyssä suomalaisista 75 prosenttia on sitä mieltä, että työehtosopimusten yleissitovuus on säilytettävä. Tätä mieltä on selvä enemmistö kaikissa ikäryhmissä. Enemmistö vastanneista ei myöskään halua, että paikallisesti voisi sopia työehtosopimuksia heikommista työehdoista.

Kyselyyn vastanneista 72 prosenttia pitää tärkeänä, että ammattiliitot sopivat asioista työntekijöiden puolesta myös silloin, kun niistä sovitaan paikallisesti.

SAK:n työmarkkinapäällikön Karoliina Huovilan mukaan tulokset kertovat siitä, että suomalaiset eivät halua sopia työehdoistaan ilman sopimisen ammattilaisten eli ammattiliittojen ja luottamusmiesten tukea. Hän painottaa, että alakohtaiset yleissitovat työehtosopimukset turvaavat työntekijöille työn tekemisen vähimmäisehdot, sillä niitä on noudatettava kaikissa alan yrityksissä.

– Yleissitovuuden säilymisestä täytyy huolehtia myös jatkossa, jotta työn tekemisen vähimmäisehdot voidaan turvata. Se, onko yritys työnantajaliiton jäsen, ei saisi olla ratkaisevassa asemassa yleissitovuuden ja työntekijöiden työehtojen määräytymisessä.

Tutkimuksen aineiston keräsi SAK:n toimeksiannosta TNS Kantar kesä-heinäkuussa. Kyselyyn vastasi 1 117 henkilöä, jotka edustavat manner-Suomen työikäistä väestöä.

Tulokset julkistettiin lauantaina SAK:n Tulevaisuus tänään -keskustelutapahtumassa, joka järjestettiin verkossa.