SAK:n kysely: Kesätyöpaikkoja jaossa vähemmän

Kesätyöpaikkojen määrä on vähentymässä kahden kasvuvuoden jälkeen. SAK:laisille luottamusmiehille tehdyn kyselyn mukaan kesätyöntekijöitä palkkaa tänä vuonna 71 prosenttia työpaikoista. Viime vuonna 74 prosenttia kertoi työpaikkansa työllistävän kesätyöntekijöitä ja vuonna 2017 72 prosenttia.

Tämän kesän luvut ovat laskusta huolimatta korkeammat kuin ennen noususuhdannetta, sillä SAK:laiset työpaikat palkkaavat edelleen enemmän kesätyöntekijöitä nyt kuin vuonna 2016 (64 prosenttia) tai vuonna 2015 (68 prosenttia).

Työpaikkojen määrä on vähentynyt eniten teollisuuden aloilla, joista 71 prosenttia palkkaa tänä vuonna kesätyöntekijöitä. Viime vuonna näin teki 76 prosenttia alan työpaikoista. Eniten kesätyöpaikkoja on tänä vuonna SAK:n luottamushenkilökyselyn mukaan julkisilla aloilla ja heikoiten kuljetusaloilla. 

SAK:n koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija Kirsi Rasinaho harmittelee, että etenkin Tutustu työelämään ja tienaa -mallin kautta palkattavien työntekijöiden määrä ei ole edelleenkään lisääntynyt. SAK:n kyselyn mukaan luottamusmiehistä vain noin joka viides eli 19 prosenttia kertoo, että oma työpaikka palkkaa nuoria ohjelman kautta.

– Tutustu työelämään ja tienaa -malli sopii kaikkein nuorimmille kesätyöhakijoille, joiden on vaikea saada ensimmäistä kesätyöpaikkaa. Toivon yritysten tutustuvan malliin ja harkitsevan sitä, jotta mahdollisimman moni nuori saisi tutustua työelämään jo tänä kesänä.

Rasinaho muistuttaa perehdytyksen tärkeydestä. SAK:n kyselyyn vastanneista luottamushenkilöistä joka neljäs kertoi, ettei työnantaja tee kesätyöntekijöille lainkaan perehdytyssuunnitelmaa.

– Perehdytys on työturvallisuuskysymys. Siihen kannattaa sijoittaa, sillä hyvä perehdytys sujuvoittaa myös työnteon aloittamista.

SAK:n luottamusmiespaneeliin vastasi huhtikuussa miltei 900 SAK:laista luottamushenkilöä ja työsuojeluvaltuutettua.