SAK:n kysely: Keikkatyöntekijöitä käytetään, vaikka tarjolla olisi vakituistakin työtä

Kaksi kolmesta SAK:laisesta luottamushenkilöstä kertoo työpaikallaan käytettävän keikkatyöntekijöitä. Yleisimpänä keikkatyön ongelmana luottamushenkilöt pitävät sitä, että keikkatyötä käytetään turhaan, vaikka tarjolla olisi vakituistakin työtä.

Keikkatyön laajuutta koskeva luottamushenkilökysely toteutettiin osana SAK:n Mahdollisuuksien aika -hanketta. Hankkeessa selvitetään syksyn ajan keikkatyöntekijöiden toimeentuloa palkan ja sosiaaliturvan avulla.

Avovastauksien mukaan keikkatyöntekijät eivät ole yhdenvertaisessa asemassa muun henkilöstön kanssa.

– Vastaajien mukaan epätasa-arvo koskee muun muassa työterveyshuollon kattavuutta, lakisääteisiä terveystarkastuksia kolmivuorotyössä, tiimipalkkioita ja bonuksia sekä kulttuuri- ja liikuntapalveluiden kaltaisia luontaisetuja. Työn teettämisen muodon ei kuitenkaan pitäisi vaikuttaa työntekijän asemaan, SAK:n hankepäällikkö Saana Siekkinen korostaa.

Keikkatyötä pidetään rekrytointikanavana

Monilla työpaikoilla keikkatyöntekijöitä saatetaan palkata myös vakituisiin työsuhteisiin. Vajaa viidennes luottamushenkilöistä kertoo näin tapahtuvan usein, ja 57 prosentin mukaan näin on käynyt muutaman kerran.

Avovastauksista käy lisäksi ilmi, että työnantajat käyttävät keikkatyötä usein rekrytointikanavana ja uudet työntekijät saatetaan palkata yksinomaan keikkatyön kautta.

– Työnantaja voi näin testata työntekijöitä pitkäänkin ilman velvoitteita. Työntekijälle tämä taas tarkoittaa kauan jatkuvaa epävarmuutta, Saana Siekkinen toteaa.

38 prosenttia luottamushenkilöistä sanoo, ettei keikkatyön käytöstä useinkaan neuvotella henkilöstön edustajan kanssa. Muita yleisiä ongelmia ovat työtuntien tarjoaminen lyhyellä varoitusajalla sekä työturvallisuuskysymykset.

Avovastausten mukaan luottamushenkilöt pitävät keikkatyön käyttöä perusteltuna, kun kyse on ruuhkahuippujen tasaamisesta tai loma-aikojen sijaistuksista.

SAK:n luottamushenkilöpaneelin kyselyyn vastasi syyskuussa 950 luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua. 615 vastasi myöntävästi, kun kysyttiin, käytetäänkö työpaikalla vakituisten työntekijöiden lisäksi keikkatyöntekijöitä. Loput kysymykset esitettiin vain heille.

Lue lisää täältä.