SAK:n kysely: Aktiivimalli leikkaa eritoten yli 55-vuotiailta

SAK:laisten alojen työttömyyskassojen jäsenten keskuudessa tehdyn kyselyn mukaan vain alle kolmannes työttömistä on pystynyt täyttämään aktiivimallin ehdot tämän vuoden aikana. Viidennes on saanut ehdot täytettyä jollain tarkastelujaksolla. Kyselyyn vastasi yli 3 000 henkilöä, myös sähköliittolaisia. 

Suurimpia syitä ehdon täyttymättömyyteen ovat hankaluus saada työtä ja palvelujen puute. Vaikein tilanne on Pohjois-Suomessa asuvilla ja yli 55-vuotiailla työttömillä.

– Vastaajien mukaan aktiivimallin ehtojen täyttäminen ei onnistu, sillä työtä ei yksinkertaisesti ole tarjolla tai sitä ei saa, vaikka kuinka hakisi. Myöskään työllistämispalveluja ei ole riittävästi tarjolla, sanoo SAK:n työttömyysturvan kehittämishankkeen hankepäällikkö Saana Siekkinen.

Erityisesti Pohjois-Suomessa, pienemmissä taajamissa ja maaseudulla aktiivisuusehdon täyttäminen on vaikeaa.

Reilu kolmannes vastaajista on tehnyt palkkatyötä ehdon täyttämiseksi ja vajaa kolmannes osallistunut koulutukseen, valmennukseen tai johonkin muuhun työllistymispalveluun. Vain yksi prosentti on yrittänyt täyttää ehdon yrittäjätoiminnalla.

Aktiivimalli koetaan vaikeaselkoiseksi ja nöyryyttäväksi

Työttömyyskassojen jäsenet pitävät aktiivimallia vaikeaselkoisena. Vastaajista jopa 10 prosenttia ei osannut sanoa, onko hän saanut täytettyä aktiivimallin ehdot ja 29 prosenttia ei tiennyt, kuinka monta aktiivisuusjaksoa hänellä on vuoden aikana ollut.

Valtaosa vastanneista, 73 prosenttia on sitä mieltä, että aktiivimallin kaltainen työttömyysturvan leikkaaminen ei aktivoi työttömiä työnhakuun tai työllistämispalveluihin. Sen lisäksi avovastauksista käy ilmi, että työttömät kokevat aktiivimallin rangaistuksena, turhana ja aikaa vievänä byrokratiana sekä ihmisarvoa alentavana ja nöyryyttävänä toimena.

Erityisen ongelmallista vastaajien mielestä on, että aktiivisesta työnhausta huolimatta työttömyysturvaa leikataan.

– Yli 55-vuotiaat kertovat, että he eivät saa töitä eikä heitä oteta koulutukseen, koska työnantajien mielestä he ovat jo liian vanhoja. Aktiivimalli onkin heille pelkkä työttömyysturvan leikkaus jo ennestään pienistä tuloista.

SAK on vaatinut aktiivimallin perumista, työttömyysturvan karenssien lieventämistä ja työttömien palvelujen lisäämistä.

– Olemme ehdottaneet, että jokaiselle työttömälle laaditaan henkilökohtainen työllistymissuunnitelma. Työttömällä pitää myös olla mahdollisuus halutessaan tapaamiseen TE-toimiston virkailijan kanssa, Saana Siekkinen sanoo.

SAK julkistaa tammikuussa oman ehdotuksensa työttömyysturvan uudistamiseksi. Samassa yhteydessä julkistetaan työttömien avovastauksista tehty analyysi.

Vastaajissa ei ole mukana Teollisuuden työttömyyskassan jäseniä, koska Teollisuusliitto teetti heidän keskuudessaan oman kyselyn.

Kyselyn tarkemmat tulokset löydät täältä.