SAK:n hallitus: Työttömyyspäivärahalle 100 päivän pidennys

Tänään kokoontunut SAK:n hallitus katsoo, että myös työntekijät tarvitsevat hallitukselta kädenojennuksen koronaviruspandemian aiheuttamissa poikkeusoloissa. Siksi se vaatii, että työttömyyspäivärahan enimmäisaikaa pidennetään väliaikaisesti 100 päivällä koronan aiheuttaman pitkittyneen työttömyyden vuoksi.

SAK hallitus on erittäin huolissaan niiden tuhansien työntekijöiden tilanteesta, jotka ovat olleet pitkään lomautettuna tai menettäneet työnsä kokonaan koronan myötä. 

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta muistuttaa, että rokotusten jälkeinen yhteiskunnan avautuminen näkyisi kuitenkin SAK.laisilla aloilla viiveellä.

 Työttömyyspäivärahan jatkaminen sadalla päivällä olisi kädenojennus, joka kantaisi työttömiä ja lomautettuja kevääseen, hän perustelee.
 
SAK:n hallitus ehdottaa myös, että työttömien ja lomautettujen opiskelumahdollisuuksia parannetaan pikaisesti lisäämällä opiskelupaikkoja erityisesti työvoimakoulutukseen ja maksamalla koulutukseen osallistuville 250 euron korotusosa nykyisten korotusosien sijaan. 

Nuorten työmarkkina-aseman parantamiseksi SAK esittää kokeilua, jossa nuorten oppisopimuskoulutusta edistetään työnantajalle maksettavan koulutuskorvauksen avulla. Oppisopimuskoulutuksen pilotointiin on syksyn 2020 budjettiriihessä varattu määräraha, joka voidaan ottaa viipymättä käyttöön.