SAK:n hallitus: Ikääntyvien työllisyys ja toimeentulo turvattava

Tänään kokoontunut SAK:n hallitus muistuttaa Suomen hallitusta, että ohjeistaessaan työmarkkinaosapuolia se edellytti paitsi vähintään 10 000 työllisen lisäämistä, myös tasapainoista kokonaisuutta, jossa edistetään ikääntyneiden työssä jaksamista, työkykyä ja osaamista vahvistavia toimenpiteitä sekä muutosturvaa. 

Yli 55-vuotiaiden työllisyyttä parantavat neuvottelut työmarkkinajärjestöjen kesken päättyivät tuloksettomina viikko sitten. Hallituksen toimeksianto oli palkansaajille erittäin vaikea ja hallituksen toimeksiannon tavoitteet tiukat, mutta neuvotteluihin lähdettiin tosissaan. 

Hallituksen onkin nyt syytä etsiä toimia, joilla tuetaan yli 55-vuotiaiden työssä jaksamista ja jatkamista esimerkiksi helpottamalla siirtymistä osa-aikatyöhön työuran loppupäässä. Myös uusia toimia työtekijöiden osaamisen parantamiseen tarvitaan, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoo. 

Palkansaajajärjestöt esittivät myös muutosturvan parantamista. 

Irtisanottujen työllistymistä nopeutettaisiin lisäämällä koulutusta, pidentämällä työllistymisvapaata ja nopeuttamalla työnhaun aloitusta jo irtisanomisaikana. 

Muutosturvakoulutuksen kesto pitenisi palkansaajien ehdotuksessa työsuhteen pituudesta riippuen kahteen tai kolmeen kuukauteen. Myös pienemmistä yrityksistä irtisanottujen ja vailla muutosturvaa olevien toimeentulo sekä koulutusmahdollisuudet olisi turvattu. 

Kokonaisuutta miettiessä on pidettävä mielessä, että tulevaisuudessakin jää työttömäksi eläkeikää lähestyviä pitkän työuran tehneitä palkansaajia. Silloin on huolehdittava heidän toimeentulostaan.

– Palkansaajien ehdotus turvaisi ikääntyneiden työttömien toimeentulon jatkossakin, vaikka työttömyysturvan lisäpäivien ikäraja nostettaisiin 65 vuoteen eli koskemaan vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneitä. Toimeentulo turvattaisiin viime sijassa velvoitetyöllä ja palveluilla sekä ansioturvan 500 päivän kestolla ja 100 prosentin suojaosalla, puheenjohtaja Eloranta huomauttaa.