SAK:lta muistilista työsuojelun korona-aikaisen yhteistoiminnan arvioimiseksi

SAK on laatinut työsuojelun yhteistoiminnan edistämiseksi työpaikoilla työsuojeluvaltuutetuille muistilistan, jonka avulla voi arvioida työpaikan turvallisuustoimia koronapandemian yhteydessä. SAK:n mukaan yhteistoimintaa ei ole hyödynnetty riittävästi pandemian aikana.

Maaliskuun lopussa tehdyssä SAK:n luottamusmiespaneelin kyselyssä jopa kaksi viidestä kertoi, ettei henkilöstön edustajia ollut otettu aidosti mukaan koronaa koskeviin neuvotteluihin. Toukokuun alkuun mennessä tilanne oli jonkin verran parantunut, mutta kolmannes kertoi yhä aitojen vaikutusmahdollisuuksien puuttuneen neuvotteluissa.

SAK on koonnut työsuojelun henkilöstöedustajille 16 kohdan muistilistan, jonka avulla työpaikoilla voidaan arvioida koronapandemiaa, turvallista työntekoa ja työhönpaluuta koskevien työsuojelutoimenpiteiden riittävyyttä.

Henkilöstön ja työnantajan edustajien on hyvä käydä lista yhteistoiminnassa työpaikalla läpi. Listaan on myös linkitetty muiden asiantuntijatahojen yksityiskohtaisia ohjeistuksia työturvallisuuden takaamiseksi.