SAK:lta ensimmäinen työmarkkinakatsaus

SAK alkaa julkaista puolivuosittain työmarkkinakatsausta. Ensimmäisen teemana on koulutuksen tärkeys.

– Työmarkkinoita kuvataan yleensä erilaisilla työllisyys- ja palkkamittareilla. Halusimme kuvata työmarkkinoiden kokonaistilannetta selkeämmin ja yhden mittarin avulla. Vertailu puolen vuoden takaiseen tuo muutoksen näkyväksi ja vähentää satunnaisvaihtelun merkitystä, katsauksen luonut SAK:n ekonomisti Patrizio Lainà kertoo.

Katsauksessa on neljä eri osatekijää: yt-neuvottelujen alaiset henkilöt, työttömyysasteen trendi, sopimuspalkkojen muutos ja palkkaliukumien muutos. Niistä jokainen saa korkeintaan arvoksi 25 pistettä.

– Kevään 2019 työmarkkinaindeksi on 56. Se on parempi kuin viime syksynä johtuen rivakasta työttömyyden alenemisesta ja palkkakehityksen pienestä vauhdittumisesta. Uusia yt-neuvottelunalaisia henkilöitä on kuitenkin aiempaa enemmän, mikä hillitsi indeksin nousua.

Katsaukseen kuuluu myös vaihtuva teemaosa, joka on tällä kertaa koulutus.

– Etenkin perusasteen koulutuksen varassa olevat työpaikat ovat häviämässä. Ero toisen asteen ja perusasteen koulutuksen saaneiden työllisyydessä on kasvanut dramaattisesti jo 1990-luvulta saakka. Siksi on tärkeää taata vähintään toiseen asteen koulutus kaikille. Esimerkiksi oppivelvollisuusiän ulottaminen 18 ikävuoteen on yksi keino tähän.

Lue työmarkkinakatsaus ja tutustu sen tutkimusmenetelmiin täällä.