SAK Yrityskylä-yhteistyöhön, keskiössä työelämäkysymykset

SAK lähtee mukaan kumppaniksi Talous ja nuoret TATin Yrityskylään, jonka tarkoitus on tutustuttaa kuudes- ja yhdeksäsluokkalaiset työelämän pelisääntöihin ja mahdollisuuksiin.

Yhteistyö vahvistaa Yrityskylä-oppimiskokonaisuutta, jonka avulla nuori oppii katsomaan työelämää laajana kokonaisuutena, jota ohjaavat yhdessä sovitut pelisäännöt. Hän näkee oman toimintansa merkityksen ja ymmärtää sopimisen ja neuvottelun tarkoituksen työpaikan toiminnassa.

Yrityskylän tavoitteet ovat, että jokainen nuori innostuu työelämästä, hallitsee omaa talouttaan ja haluaa toimia yritteliäänä yhteiskunnan jäsenenä.

Yrityskylän fyysiset oppimisympäristöt sijaitsevat Espoossa, Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lappeenrannassa, Lahdessa, Oulussa, Seinäjoella, Tampereella, Turussa ja Vaasassa. Ne tavoittavat yli 200 kunnan oppilaat ja opettajat. Oppimiskokonaisuuden suorittaa 80 prosenttia kuudesluokkalaisista ja 65 prosenttia yhdeksäsluokkalaisista.

SAK on mukana myös TATin mobiilisovelluksessa Duunikoutsissa, joka valmentaa nuoria työelämään.

Yrityskylän toimintaa rahoittavat kunnat, yritykset, säätiöt, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä myös Elinkeinoelämän keskusliitto.