SAK yli 55-vuotiaiden työllisyystoimista: Muutosturvaa vahvistettava edelleen

SAK:n mielestä Suomen hallituksen eilen julkistama ratkaisu yli 55-vuotiaiden työllisyyttä parantaviksi toimiksi hyödyntää työmarkkinajärjestöjen tekemiä mutta pöydälle jääneitä ehdotuksia ja vaikuttaa kohtuullisen tasapainoiselta.

Työmarkkinajärjestöt eivät päässeet yhteiseen ratkaisuun siitä, miten kokeneiden työntekijöiden asema turvataan. Järjestöjen neuvottelut loppuivat viime kuun lopussa.

SAK kiittelee hallituksen tekemiä muutosturvaa koskevia parannuksia: yli 55-vuotiaiden muutosturvakoulutuksen kesto pitenee, ja käyttöön otetaan uusi irtisanomiskorvaus. Myös pienemmistä yrityksistä irtisanottujen ja tällä hetkellä vailla muutosturvaa olevien työntekijöiden koulutusmahdollisuudet paranevat.

Sen sijaan työhyvinvoinnin ja työssä jatkamisen tuen osalta hallituksen esitys jäi niukaksi. Lainsäädännöllä olisi ollut mahdollista ohjata tukea oikeaan suuntaan, mutta se jätettiin käyttämättä.

Lisäpäivien poistaminen haastaa työnantajien toimintatavat

Hallituksen ratkaisussa työttömyysturvan lisäpäivät poistuvat asteittain vuodesta 2023 alkaen. Tämä huolettaa SAK:ta, sillä tulevaisuudessakin työttömäksi jää eläkeikää lähestyviä, pitkän työuran tehneitä palkansaajia. SAK on edellyttänyt koko ajan, että heidän toimeentulostaan on huolehdittava, jos lisäpäivistä luovutaan. 

SAK on kuitenkin tyytyväinen työttömyysturvan erityissäännöksiin, jotka turvaavat ikääntyneiden työttömien toimeentuloa jatkossa viime kädessä velvoitetyöllä ja palveluilla sekä ansioturvan 500 päivän kestolla ja päivärahan 100 prosentin suojaosalla.

 Tyhjän päälle ei ihmisiä tule jättää, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta korostaa. 

Lisäpäiväratkaisu haastaa niin työnantajien toimintatavat kuin työvoimapalvelut tulevaisuudessa, sillä työttömäksi jäävät tarvitsevat lisää tukea ja palveluita uuden työn löytämiseksi.