SAK valmistelee omaa työttömyysturvan uudistamisehdotusta

Ekonomisti Mauri Kotamäki luovutti perjantaina selvityksensä yleisestä ansioturvasta sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilalle (sin.). 

– Kotamäen malli loisi eri tasoja ansioturvaan ja monimutkaistaisi nykyjärjestelmää. SAK:n tavoitteena on edetä päinvastaiseen suuntaan, SAK:n työttömyysturvan kehittämishankkeen hankepäällikkö Saana Siekkinen toteaa. 

Kotamäen selvityksessä ei oteta kantaa siihen, miten ansioturvan laajentamisen aiheuttama 270 miljoonan euron lisäkustannus rahoitettaisiin.

Siekkisen mukaan nyt tulisi selvittää tarkemmin, miksi peruspäivärahan varassa olevat työttömät eivät ole liittyneet työttömyyskassojen jäseniksi. Hän arvioi, että syinä voivat olla muun muassa epäsäännölliset ja alhaiset palkkatulot sekä tietämättömyys mahdollisuudesta liittyä kassan jäseneksi ja saada ansiosidonnaista turvaa.

Saana Siekkinen korostaa, että työttömyysturvan uudistamisen tavoite pitää olla järjestelmän yksinkertaistaminen. Myös työttömyyskassojen toimintaa on uudistettava.

– Digitalisaatio tarjoaa mahdollisuuksia kassan jäsenten parempaan palveluun ja työttömyysturvan nopeaan maksamiseen sekä etuuskäsittelyn uudistamiseen ja tehostamiseen.

SAK valmistelee omaa ehdotustaan työttömyysturvan uudistamiseksi ja arvioi myös muiden sosiaaliturvaetuuksien uudistamistarpeita.