SAK: Työnantajalle puolet palkkakuluista koulutuskorvauksena oppisopimuspaikasta

SAK ehdottaa kokeilua, jolla parannettaisiin nuorten pääsyä työelämään maksamalla työnantajalle koulutuskorvausta oppisopimuspaikasta. Korvaus olisi puolet palkkakuluista, kun työnantaja ottaa oppisopimuskoulutukseen vailla tutkintoa olevan nuoren.

– Oppisopimuskoulutus on tehokas tapa työllistää ja työllistyä. Sen osumaprosentti on koulutusjärjestelmämme ehdotonta kärkeä, SAK:n koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija Kirsi Rasinaho sanoo. – Vallitsevissa poikkeusoloissa voitaisiin kokeilla, motivoisiko koulutuskorvauksen käytänteiden yhdenmukaistaminen, yksinkertaistaminen ja kiinteä korvaussumma työnantajia ja yrityksiä palkkaamaan nuoria oppisopimukseen.

Vastineena työnantajien olisi sitouduttava nykyistä voimakkaammin työpaikkaohjauksen laatuun ja työpaikkaohjaajien asemaan työpaikoilla. Myös henkilöstön edustajalla pitäisi olla tiedonsaantioikeus opiskelijoista. Näin oppisopimuksen toteutus ja ohjauksen tarve voitaisiin huomioida työpaikoilla nykyistä sujuvammin ja tarkoituksenmukaisemmin esimerkiksi vuoro- tai sesonkiluontoisessa työssä.

Kokeilu tulisi rahoittaa erillisrahoituksella, ettei sen takia leikattaisi varoja ammatillisesta koulutuksesta. Oppisopimuskoulutuksen pilotointiin varauduttiin jo viime kevään budjettiriihessä, ja nyt SAK:n mielestä on oikea hetki ottaa kokeilu käyttöön.