SAK pettyi työnantajapuolen haluun heikentää toimivaa järjestelmää

  

SAK on ollut valmis edistämään paikallista sopimista sitä pohtineessa työryhmässä, joka jätti muistionsa eilen työ- ja elinkeinoministeriölle. Luottamusmiehen aseman heikentäminen ei kuitenkaan ole missään vaiheessa käynyt SAK:lle, koska sillä pyritään heikentämään työtekijän turvaa.

‒ Olemme olleet koko ajan valmiita kehittämään paikallista sopimista työehtosopimusten kautta, tasapuolisen neuvotteluaseman lähtökohdista. Luottamusmiehen valintaoikeuden tulee olla selvä myös järjestäytymättömien työnantajien työpaikoilla, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta painottaa.

Luottamusmiesjärjestelmän heikennyspyrkimykset ihmetyttävät SAK:n neuvottelijana työryhmässä toimivaa työehtoasiantuntija Karoliina Huovilaa. Todistetusti luottamusmiehen kautta tapahtuva sopiminen on toimivaa ja tehokasta. 

‒ Mikä intressi työnantajalla ylipäätään on vaikuttaa siihen, kuka työntekijöiden edustaja on? Ilman edustajaa sopiminen on joka tapauksessa useimmissa tapauksissa mahdotonta, Huovila sanoo.  

Työnantajapuoli on halunnut laajentaa sopimista yleissitovaan kenttään ilman, että yleissitovuuden nojalla työehtosopimusta noudattavat työnantajat sitoutuisivat työehtosopimuksen tuomiin velvollisuuksiin, joita ovat esimerkiksi luottamusmiehen asema ja oikeudet. 

Sopimisen lisäämiseksi ryhmässä oli esillä lainsäädännöllisiä uudistuksia. SAK:n mielestä paikallista sopimista edistetään parhaiten nimenomaan työehtosopimusten kautta. Samaan lopputulokseen päätyivät myös varatuomari Jukka Ahtela ja yhteistoiminta-asiamies Joel Salminen, jotka työministeri Tuula Haataisen nimeäminä tekivät selvityksen paikallisen sopimisen nykytilasta ja sitä edistävistä toimenpiteistä.

Työehtosopimuksilla voidaan alakohtaisesti arvioida, mistä asioista ja miten kannattaa sopia, eikä niiden tarjoamia paikallisen sopimisen mahdollisuuksia hyödynnetä vielä täysimääräisesti. Työehtosopimusosapuolet kantavat myös vastuun alan työehtojen kehittämisestä ja sopimusten elämisestä ajassa.

‒ Tähän mennessä työnantajaosapuoli ei ole ollut halukas kompromisseihin. Voikin kysyä, onko kyseessä aito tarkoitus edistää paikallista sopimista vai enemmänkin halu murtaa nykyinen työmarkkinajärjestelmä, Karoliina Huovila kysyy.