SAK kysyi: Harva yritys lisännyt työssäoppijoiden määrää

Vaikka ammatillisen koulutuksen uudistus eli amisreformi tuli voimaan viime vuoden alussa, sen periaatteisiin kuuluva ammatillisten opiskelijoiden työssäoppiminen ei ole lisääntynyt työpaikoilla. Näin vastasivat luottamushenkilöt SAK:n kyselyssä.

64 prosenttia kyselyyn vastanneista sanoo, ettei uudistus ole vaikuttanut työssäoppijoiden määrään heidän työpaikallaan viime vuonna. Työssäoppijoiden määrä on kasvanut yhdeksällä prosentilla työpaikoista. 

SAK toivoo ammatillisten oppilaitosten järjestävän nykyistä enemmän opetusta oppilaitosten omissa oppimisympäristöissä työssäoppimisen rinnalla.

– Amisreformin tavoitteena oli lisätä työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja korvata sillä oppilaitoksen tarjoamaa opetusta. Myös uudistuksen valmistelijat arvioivat työpaikalla tapahtuvan oppimisen määrän lisääntyvän merkittävästi. Näin ei kuitenkaan näyttäisi tapahtuneen ensimmäisen vuoden aikana, koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija Kirsi Rasinaho sanoo.

– Seuraavan hallituksen on lisättävä kiireesti ammatillisen koulutuksen voimavaroja, sillä tällä hallituskaudella tehdyt leikkaukset ovat heikentäneet oppilaitosten toimintaedellytyksiä. Vaarana on, että opiskelijat jäävät vaille tarvitsemaansa opetusta ja ohjausta. Katkonaiset koulupäivät voivat lisätä erityisesti nuorten opiskelijoiden keskeyttämisiä.

Kyselyyn vastanneista noin joka neljäs arvioi, ettei hänen työpaikkansa tee oppilaitoksen kanssa yhteistyötä opiskelijoiden ohjaamisessa. Opettaja on vieraillut kyselyn mukaan harvemmalla kuin joka kymmenennellä työpaikalla, ja vain 30 prosentissa työpaikoista on tehty suunnitelma työssäoppijan työnohjauksesta.

– Luottamushenkilöiden mukaan yleisin haaste työpaikkaohjauksessa liittyy ohjausvastuun epäselvyyksiin. Vastuita selkeyttämällä on mahdollista ehkäistä esimerkiksi väärinkäytöksiä, kuten työssäoppijoiden käyttämistä vakituisia työntekijöitä korvaavana työvoimana, Rasinaho muistuttaa.

– Työpaikkaohjausta tehdään usein oman työn ohella sekä ilman korvausta ja siihen valmistavaa koulutusta. Nämä voimavaroihin liittyvät asiat olisi myös saatava kiireesti kuntoon.

Viidennes lisäisi työssäoppijoiden määrää

Luottamushenkilöpaneeli osoittaa myös myönteistä kehitystä. Vaikka työssäoppiminen ei ole SAK:n kyselyn mukaan lisääntynyt työpaikoilla, olisi kaksi viidestä kyselyyn vastanneesta luottamushenkilöstä valmiita lisäämään työssäoppijoiden määrää omalla työpaikallaan selvästi tai jonkin verran.

– Henkilökunnan ottaminen mukaan työssäoppimisen suunnittelemiseen voisi madaltaa kynnystä ottaa opiskelijoita työpaikoille. Kyselymme mukaan sellaiset työpaikat, jotka sopivat yhteistoiminnassa työssäoppijoista, ovat jonkin verran vähentyneet viime vuoden aikana.

SAK:n luottamushenkilöpaneeliin vastasi liki 900 luottamushenkilöä joulukuussa 2018. Edellisen kerran SAK haastatteli luottamushenkilöitä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta vuoden 2017 keväällä.

Kyselyn tulokset löydät täältä.