SAK ehdottaa työttömyyskassojen määrän vähentämistä

SAK esittää työttömyyskassalakiin muutosta, jossa kassojen valtionosuuteen oikeuttava jäsenmääräraja olisi nykyistä huomattavasti korkeampi – esimerkiksi 50 000 jäsentä.

Työttömyyskassojen rahoitus muodostuu jäsenmaksuista, Työllisyysrahaston maksamasta osuudesta ja valtionosuudesta. Täyden valtionosuuden saadakseen kassan jäsenmäärän on nykyisen lain mukaan oltava vähintään 8 000. Jos jäsenmäärä alittuu, valtionosuutta alennetaan suhteessa jäsenmäärään.

Työttömyyskassojen määrä on puolittunut parissakymmenessä vuodessa: vielä 20 vuotta sitten kassoja oli lähes 50, nyt niitä on 26.

– Suuremmat kokonaisuudet turvaavat paremmin työttömyyskassojen toimintaedellytykset taloudellisesti vaikeina aikoina ja vastaavat myös työelämän muutostarpeisiin, johtaja Saana Siekkinen painottaa.

– Kassojen toimintaa uudistamalla voimme taata työnhakijoille kilpailukykyiset ja laadukkaat palvelut ja helpottaa samalla niiden palkansaajien liittymistä, jotka nyt eivät kuulu kassaan.

Työttömyyskassojen toimintaa on SAK:n mielestä syytä uudistaa osana muita työttömyysturvaan liittyviä uudistuksia. Esimerkiksi sovitellun päivärahan työaikaseuranta sopii huonosti muuttuvan työelämän tarpeisiin ja erilaisiin työn tekemisen muotoihin. SAK:n kannustavassa työllistymisturvassa työttömyysturvajärjestelmää on yksinkertaistettu ja työaikatietojen tarkastelusta luovuttu. Tulorekisteri tarjoaa uudistamiselle hyvän pohjan.

– Olisiko syytä luottaa jossakin kohtaa myös etuuden saajan omaan ilmoitukseen? Voisimme tehdä työttömyysetuuksien käsittelyssä luottamusloikan vakuutusyhtiöiden ja verottajan tyyliin.

Etuuksien maksamista on myös mahdollista sujuvoittaa digitalisaation ja automatisaation antamien uusien mahdollisuuksien avulla.

– Työttömän aikaa ja huolehtimista on vapautettava byrokratiasta itse työnhakuun. Automatisointi alentaa myös työttömyyskassojen hallinnollisia kustannuksia. Samalla kassa saa uudenlaisia mahdollisuuksia esimerkiksi verkossa tapahtuvan palvelunsa parantamiseen.