SAK budjettiriihestä: Aktiivimallin poistuminen helpotus työttömille

Hallitus on päättänyt päätti budjettiriihessään kumota aktiivimallin 1.1.2020 alkaen.

– Aktiivimalli on koettu epäoikeudenmukaiseksi, ja siitä luopuminen on iso helpotus työttömille. SAK:n tavoite aktiivimallin korvaamisesta työttömyysturvan uudistamisella etenee, iloitsee SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta.

Budjettiriihessä linjattiin työttömyysturvan ja työttömien palveluiden uudistamista. Palkkatuen uudistaminen, työttömien yksilölliset palvelut sekä karenssien uudistaminen ja kohtuullistaminen ovat tärkeitä askeleita kohti pohjoismaista työllisyyden hoitoa.

– Työvoimapalveluihin suunnatut lisärahat ovat kuitenkin vaatimattomia suhteessa tarpeeseen. Ilman riittäviä resursseja työttömien yksilöllinen kohtaaminen ja tukeminen jää haaveeksi, huomauttaa Kaukoranta.

Työllisyyskehityksessä avainasemassa on työvoiman osaaminen ja ammatillisen koulutuksen laatu. EK:n suhdannebarometrissakin keskeiseksi kasvun esteeksi on noussut puute ammattityövoimasta. Viime vaalikaudella koulutusleikkaukset osuivat pahiten ammatilliseen koulutukseen.

– Budjettiesityksessä esitetyt hallitusohjelman mukaiset lisäsatsaukset ammatilliseen koulutukseen on askel oikeaan suuntaan. Tulevaisuudessa pelkät kertaluontoiset rahat eivät kuitenkaan riitä, vaan ammatillisen koulutuksen kestävä rahoitus on turvattava pysyvästi.

Budjetti sisältää pienituloisten kannalta hankalia korotuksia valmisteveroihin, mutta ne on tasapainotettu pieni- ja keskituloisille suunnatuilla veronkevennyksillä sekä etuusparannuksilla.