SAK aktiivimallitutkimuksesta: Työttömät tarvitsevat parempia palveluita

Aktiivimallin työllisyysvaikutuksia selvittäneen, viime viikon lopulla julkaistun tutkimuksen tulos ei ollut yllätys SAK:lle. Tutkimuksen mukaan työllisyysvaikutuksia on vaikea arvioida, koska lähes kaikki työttömät kuuluvat aktiivimallin piiriin ja työllisyys on samaan aikaan kohentunut voimakkaasti.

SAK kannattaa aktiivimallin poistamista pikaisesti ensi vuoden alusta ja kaiken tarmon kohdistamista työttömien palvelujen parantamiseen.

SAK on ehdottanut työttömien työnhaun uudistamista ja työnhaun tavoitteiden kirjaamista nykyistä tarkemmin työllistymissuunnitelmiin. Tavoitteena on lisätä työttömien työnhakua ja nopeuttaa uudelleen työllistymistä.

– Työnhaun ja sen seurannan uudistaminen edellyttää myös työttömyysturvan karenssien uudistamista. Meillä on tällä hetkellä erittäin ankarat karenssit, ja lisäksi vielä aktiivimalli leikkaa työttömyysturvaa, sanoo johtaja Saana Siekkinen.

Tutkimus osoittaa, että yksittäisten työllisyystoimien mittaaminen on vaikeaa. Tutkijoiden mukaan tarkkoja työllisyysvaikutuksia ei pystytä laskemaan, vaikka aktiivimalli leikkasi työttömyysturvaa merkittävältä osalta työttömiä.

– Kun parhaillaan käynnissä olevissa työllisyystyöryhmissä valmistellaan uusia toimia, aktiivimallitutkimuksen tulokset ja arvioinnin vaikeudet on syytä huomioida.

Tutkimuksen loppuraportissa todetaan, että aktiivimalli on lisännyt työttömien osallistumista erityisesti lyhyisiin aktiivimallin ehdot täyttäviin palveluihin.

– On hyvä, että aiempaa useampi työtön on päässyt palvelujen piiriin. On kuitenkin perusteltua kysyä, olisiko palveluihin osallistuminen lisääntynyt ilman aktiivimalliakin, sillä suurella osalla työttömistä on halu päästä nopeasti kiinni uuteen työhön.

Saana Siekkinen huomauttaa, että kunnollisilla palveluilla on tärkeä rooli työllistymisessä, mutta aktiivimalli on saattanut kannustaa työttömiä hakeutumaan aktiivisuusehdon täyttäviin mutta työllistymisen kannalta epärelevantteihin palveluihin.

Selvityksen mukaan myöskään TE-toimistojen työntekijöistä valtaosa ei pidä aktiivimallia tarkoituksenmukaisena keinona lisätä työllisyyttä.

Katso tästä koko loppuraportti.