Sähköliitto teki tutkintapyynnön poliisille 20 yrityksestä

Sähköliitto on tehnyt poliisille tutkintapyynnön 20 yrityksen toiminnasta energia-, ict- ja verkostoalalle julistamansa ylityökiellon aikana 1.2.–21.3.2018. Sähköliiton tekemän selvityksen mukaan sähkönjakeluverkoston korjaustöissä toimivat yritykset tekivät ylityökiellon aikana yhteensä yli 200 hätätyöilmoitusta aluehallintovirastoille ja teettivät säännöllisen työajan ulkopuolella noin 2 400 tuntia töitä.

Sähköliitto haluaa poliisin selvittävän, ovatko yritykset syyllistyneet työaikalain määrittelemään työaikarikkomukseen ja/tai rikoslaissa määriteltyyn työsuojelurikokseen. Työaikalaki määrittelee tarkoin, milloin työ voidaan teettää hätätyönä. Sähköliiton selvitys osoitti, että lain kriteerit täytti vain harva tehdyistä ilmoituksista.

Sähköliitto kävi selvitystään varten lävitse ylityökiellon aikana tehdyt hätätyöilmoitukset ja niitä koskevat aluehallintovirastojen päätökset. Normaalitilanteessa virastot saavat hätätyöilmoituksia korkeintaan murto-osan ylityökiellon aikana tehtyjen hätätyöilmoituksien määrästä. Yritykset kirjasivat tavanomaisia ylitöitä hätätöiksi välittämättä siitä, hyväksyivätkö vai hylkäsivätkö aluehallintoviranomaiset hätätyöilmoituksen. Näin ne kiersivät näin Sähköliiton julistamaa ylityökieltoa.

Rangaistukseksi ei riitä, että yritykset joutuvat jälkikäteen kirjaamaan hätätyönä teettämänsä säännöllisen työajan ylitykset työaikakirjanpitoonsa ylityöksi, kun aluehallintovirasto hylkää hätätyöilmoituksen. Väärinkäytöksistä on saatava kunnon sanktiot, Sähköliiton puheenjohtaja Sauli Väntti sanoo.