Sähköliitto tarjoaa Teknologiateollisuus ry:lle työrauhaa vastineeksi sopimuksesta

Sähköliitto katsoo, että Teknologiateollisuus ry:n viime viikolla jäsenyrityksilleen lähettämän kiertokirjeen sisältämä suositus Sähköliiton jäsenten asemasta ja edustajasta työpaikoilla ei täytä Sähköliiton tavoitteita miltään osin.

Sähköliitto edellyttää, että asiasta tulee sopia kestävällä tavalla, sillä työnantajaliiton yksipuolisella suosituksella asiaa ei ratkaista. Suositus sisältää niin monta ehdollisuutta, että käytännössä on mahdotonta saada missään yrityksessä suosituksen mukainen edustaja valittua.

Sähköliiton jäsenet Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksissä eivät ole olleet työrauhan piirissä sitten vuoden 2017, kun työnantajaliitto ilmoitti, ettei se enää neuvottele jatkoa teollisuuden sähköasentajien omalle työehtosopimukselle. Työehtosopimuksella oli yli 50 vuoden historia. Käytännössä nämä tapahtumat ovat johtaneet siihen, että nyt 5. joulukuuta on alkamassa neljän viikon työtaistelu, eikä tulevaisuuskaan näytä hyvältä työrauhan osalta, mikäli asia ei ratkea.

Sähköliiton ratkaisumallia käytettiin vastaavassa tilanteessa 2010

Sähköliitto on esittänyt, että sen jäsenillä olisi Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksissä oman luottamusmiehen tai vastaavan edustajan valintaoikeus. Valittu henkilö edustaisi sähköliittolaisia kaikissa työelämän kysymyksissä. Liitto on samalla myös valmis sitoutumaan työrauhaan tulevan sopimuskauden mittaiseksi ajaksi. Vanhan kunnon sopimisen kulttuurin löytäminen olisi nyt tarpeen. Tällä menettelytavalla on vastaavia tilanteita ratkaistu aiemminkin, kun vain sopimisen halua on ollut riittävästi.

Sähköliiton jäseniä työskentelee teollisuudessa yli 2 200 toimintojen ja tuotannon ylläpidon kannalta keskeisissä tehtävissä. Jos asia ei ratkea ja neljän viikon mittaiseksi ilmoitettu työtaistelu alkaa tämän viikon torstaina, se johtaa useiden tehtaiden alasajoon ja huoltoseisakkien siirtymiseen sekä suuriin taloudellisiin menetyksiin.

Sähköliitto katsoo, että Teknologiateollisuus ry:n toiminta Sähköliittoa ja sähköasentajia kohtaan tulee todella kalliiksi. Sähköliiton esittämällä ratkaisulla ei ole kustannusvaikutuksia, ja se parantaa työyhteisöjen toimintaa. Tässä valossa työnantajaliiton toiminta vaikuttaa todella kummalliselta ja puhtaasti ideologiselta.

Sähköliiton esittämää mallia on käytetty menestyksekkäästi vuonna 2010, jolloin silloisen Metalliliiton jäsenille sovittiin työehtosopimuksen kanssa rinnakkainen luottamusmiesjärjestelmä, vaikka liitto ei ollut työehtosopimusosapuoli. Tuolloin kaikki työehtosopimuksen allekirjoittajatahot allekirjoittivat sopimuksen, eikä asiasta koitunut minkäänlaisia epäselvyyksiä tai ongelmia.

Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala on sovitellut teollisuuden työtaistelu-uhkaa kolmesti ilman merkittävää lähentymistä. Viimeksi osapuolet tapasivat viime viikon keskiviikkona. Silloin sovittelija totesi, ettei hän voi jättää sovintoesitystä vielä tässä vaiheessa. Uutta sovitteluajankohtaa ei sovittu.