Sähköliitto perää Lidlin tilaajanvastuuta

Sähköliiton hallitus on julistanut hakusaartoon seitsemän Lidlin Järvenpään logistiikkakeskuksen työmaalla työskentelevää yritystä. Nyt Lidliltä perätään tilaajanvastuuta.

Työmaalla rikotaan yleissitovan sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen määräyksiä. Hakusaartoon on julistettu Lidlin Järvenpään jakelukeskuksen työmaalla sähköurakoitsijoina toimivat Baltica Andrzej Murawaski, Boctok Oy, EU Solutions Oy, Global Exentri OÜ, IMV-Electric OÜ, Onni Pro Oy ja R. Landsmann Oy.

Lidl väittää tiedotteessaan, että Lidl Suomi Ky ei ole osapuolena asiassa ja sen mukaan urakoitsijan palkanmaksuun ja työnantajavelvoitteisiin liittyvät asiat olisivat kunnossa. Sähköliiton saamien tietojen mukaan asia ei ole näin.

  • Työn tilaaja vastaa siitä, että tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet on hoidettava. Se tarkoittaa myös, että työntekijöille on maksettava yleissitovan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Sähköasentajille on maksettava Sähköliiton sähköistys- ja sähköasennusalan tessissä määriteltyjä palkkoja ja muita korvauksia, liittosihteeri Hannu Luukkonen täsmentää.

Työehtoasiantuntija Jaakko Aho oudoksuu sitä, että hän ei ole saanut pyynnöistään huolimatta tietoja sähköasentajille maksetuista palkoista ja heihin noudatetuista työehdoista. Myöskään neuvottelupöytään Lidlillä eikä sähköurakoitsijoillakaan ole haluja pyynnöistä huolimatta.