Sähköliitto oikaisee taas väittämiä ja toistaa: Haluamme olla osa ratkaisua

Teollisuusliitto ry on kaksipäiväisen SAK:n edustajiston kokouksen aikana sekä kotisivuillaan ja muissa kanavissaan jakanut tiedotetta nimeltä Vastauksia Sähköliiton syytöksiin. Siinä se esittää Sähköliitosta sellaisia väitteitä, joista kahta räikeintä ei voi oikaisematta ohittaa.

OIKAISU 1: Sähköliitto ei tavoittele omaa teollisuuden työehtosopimusta. Menetimme oman tessimme yli kaksi vuotta sitten, kun Teknologiateollisuus ry ja Teollisuusliitto ry sisällyttivät sähköasentajien työehdot keskinäiseen työehtosopimukseensa.

Tessin sijaan haluamme teollisuuden sähkötyöntekijöille aseman ja edustuksen työpaikoilla. Tämä on jäsentemme tahto. Olemme tehneet Teknologiateollisuus ry:lle ja Teollisuusliitto ry:lle useita esityksiä asian sopimiseksi kolmikantaisten neuvotteluidemme aikana, mutta työnantajaliitto katkaisi neuvottelut.

Emme ole tavoitelleet päällekkäisyyksiä tai ristiriitoja työpaikkatason edustamisen, paikallisen sopimisen tai minkään muun edunvalvonnallisen seikan osalta. 

OIKAISU 2: Sähköliiton hallitus ei ole milloinkaan tehnyt päätöstä, että Teollisuusliittoon siirtyville jäsenille ei maksettaisi työtaistelukassamaksun palautusta. Ei sen paremmin yksimielisesti kuin äänestäenkään, kuten Teollisuusliitto väittää. 

TOISTAMME LOPUKSI: Sähköliitto haluaa olla osa teollisuuden tilanteen ratkaisua, ei ongelmaa.

Kaikki muut Teollisuusliitto ry:n tai Teknologiateollisuus ry:n julkisuudessa esittämät mustamaalaamisväitteet kumotaan täällä