Sähköliitto ja Elektrobudowa sopuun

Sähköalojen ammattiliitto ry:n ja Elektrobudowa Spolka Akcyjnan välinen oikeudenkäynti on päättynyt sovintoon. Oikeudenkäynnissä on ollut kysymys OL3 ydinvoimalatyömaalla tehtyyn työhön perustuvista palkkasaatavista, jotka työntekijät olivat siirtäneet ammattiliiton perittäväksi.

Tehdyn sovinnon mukaan yhtiö suorittaa ammattiliitolle korvauksia, joista osa kohdistuu työntekijöiden palkkasaataville ja osa on korvausta ammattiliitolle aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista. Sovintosumma suoritetaan neljässä erässä. Ensimmäinen erä on tullut suoritetuksi ja loppuerät maksetaan 31.3.2021 mennessä.

Käräjäoikeuden tuomiossa 17.12.2018 yhtiö velvoitettiin maksamaan ammattiliitolle yhteensä lähes 8,0 M€ viivästyskorkoineen sekä ammattiliiton oikeudenkäyntikulut. Yhtiö valitti asiassa hovioikeuteen.

Keväällä 2019 ilmeni vuoden 2018 tilinpäätöksen julkistamisen myötä, että yhtiön taloudellinen tila oli heikentynyt merkittävästi. Yhtiön toiminta on edelleen vuonna 2019 ollut tappiollista. Yhtiö on pörssiyhtiönä tiedottanut taloudellisesta tilastaan ja rahoittajien kanssa tekemistään sopimuksista sekä rahoituksen uudelleen järjestelyistä. Sovintoneuvotteluissa merkittävänä tekijänä on ollut yhtiön taloudellinen tila. Sähköliitolla on käsitys, ettei yhtiö olisi kyennyt suorittamaan käräjäoikeuden tuomion mukaista määrää.

Asian sopimista puolsi myös se, että oikeudenkäyntikulut ovat määrältään merkittävät. Lisäksi merkitystä on sillä, että lopullisen tuomion saaminen ja sen täytäntöönpano olisi voinut kestää vielä useita vuosia.

Yli kahdeksan vuotta kestänyt hyvin monivaiheinen oikeudenkäynti, jolla on ollut laajempaa merkitystä määriteltäessä lähetettyjen työntekijöiden vähimmäispalkkaa, on nyt siis päättynyt.