Sähköliitto hyväksyi sovintoesityksen – lakot peruuntuvat

Sähköliitto on hyväksynyt vt. valtakunnansovittelija Jukka Ahtelan sovintoesityksen sähköistys- ja sähköasennusalan työriidassa. Torstaina 17. toukokuuta kello 6 alkaviksi ilmoitetut Sähköliiton nelipäiväiset, viisi viikkoa kestävät lakot peruuntuvat, ja sähköliittolaiset menevät normaalisti töihin.

Myös alan ylityökielto päättyy välittömästi.

Sopimus on kaksivuotinen ja päättyy 31.3.2020. Palkat nousevat 1.5.2018 alkaen 1,7 ja 1.4.2019 alkaen 1,7 prosenttia. Sovintoratkaisun myötä työehtosopimuksesta poistuvat kotelointimääräykset, jotka ovat jäänteitä Paltan ja STTA:n erillisten työehtosopimusten ajoilta. Kotelointimääräykset koskevat henkilökohtaista aikapalkkaa koskevia määräyksiä ja urakan selvittämistä.

Sähköliiton hallituksen asettama tavoite irtisanottujen keskusjärjestösopimusten neuvottelemisesta työehtosopimukseen toteutui. Sovintoesitys parantaa myös ammatillisen koulutuksen matkustusmääräyksiä ja vuokratyöntekijöitä koskevia määräyksiä.

30 minuuttia viikossa ensisijainen perälauta

Työajan pidennystä koskevan määräyksen perälautamalli muuttui. Työajan pidennys voidaan jatkossakin ensisijaisesti toteuttaa paikallisesti sopimalla, mutta perälautamallina on pääsääntöisesti 30 minuutin viikoittainen työajan pidennys, tai perustellusta syystä enintään neljän tunnin. Neljän tunnin pidennyksen toteuttaminen vaatii erityiset perustelut, jotka työnantaja selvittää pääluottamusmiehelle. Neljän tunnin pidennystä ei voi toteuttaa peräkkäisinä viikkoina. Neljän tunnin jaksoja voi olla enintään kaksi neljän kuukauden jaksoissa.

Sovintoesitys pitää sisällään useita työryhmiä, jotka liittyvät ammatillisen koulutuksen uudistukseen, urakkatyöhön, asuntotuotantohinnoitteluun, huolto- ja ylläpitotoimintaan ja teollisuuden ja telakoiden sähköasennuksiin, työaikapankkiin sekä sähkötyöturvallisuuteen.

Syntyvän työehtosopimuksen työnantajapuolena ovat Palvelualojen työnantajat Palta ry ja Sähkötekniset työnantajat STTA ry.

Sähköistys- ja sähköasennusala on toinen Sähköliiton pääsopimusaloista, jolla työskentelee yli kymmenentuhatta sähköliittolaista.

Päivitetty 17.5.2018 kello 11.30