Sähköliiton lakko on laillinen

Teknologiateollisuus ry on tänään tullut ulos väittämällä Sähköliiton lakkoa sen 12 jäsenyrityksessä laittomaksi ja uhannut Sähköliittoa vahingonkorvauksilla.

Suomen lainsäädännössä ei sopimuksettoman tilan työtaisteluoikeudelle ole asetettu kuin työriitalain mukaiset rajoitukset. Ne koskevat työtaistelun ilmoittamis- ja sovittelumenettelyä, eivät muuta.

Työtaisteluoikeus nauttii perustuslaista johdettua ja useissa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa taattua suojaa. Työoikeudellisessa kirjallisuudessa on tapana todeta, että se, mikä ei ole työtaistelujen osalta kiellettyä, on sallittua.

Työtaistelun osapuolille tai kolmansille tahoille koituneet menetykset eivät ole peruste rajoittaa työtaisteluoikeutta.

Sähköliitto on esittänyt, että se, Teknologiateollisuus ry ja Teollisuusliitto ry sopisivat sopimuksella teollisuuden sähköalan työntekijöiden asemasta ja edustuksesta työpaikoilla. Työnantajajärjestön mukaan tämä esitys on hyvän tavan vastainen. Se ei ole esitykseen suostunut vaan esittää, että sähköliittolaisten asioita työpaikoilla hoitaisivat Teollisuusliiton luottamusmiehet. 

Sähköliitto on sopimuksettomassa tilassa, koska kaksi vuotta sitten se menetti oman yli 50-vuotisen työehtosopimuksensa teollisuudessa Teknologiateollisuus ry:n ja Teollisuusliitto ry:n sisällytettyä sähköalan työntekijöiden työehdot keskinäiseen työehtosopimukseensa. Viimeiset kaksi vuotta teollisuudessa on ollut voimassa sovintokokonaisuus, joka takasi sähköalan työntekijöille aseman ja edustuksen työpaikoilla.

Sähköliiton pyrkimys palauttaa sähköalan työntekijöiden asema ja edustus työpaikoilla ei ole laiton, hyvän tavan vastainen tai kohtuuton vaan normaalia jäsenten edunvalvontaa.

Sähköliiton puheenjohtaja Sauli Väntti pitää Teknologiateollisuus ry:n väitettä liiton lakon laittomuudesta vain onnettomana pelotteluyrityksenä, jonka taustalla on jäsenyritysten kova hätä lakon vaikutuksista.

– Samalla Teknologiateollisuus yrittää kääntää keskustelun pois omasta taitamattomuudestaan, kun se vuonna 2017 jätti neuvottelematta Sähköliiton kanssa työehtosopimuksen. Ilman tuota episodia lakkoja ei nyt olisi päällä, hän sanoo.

Sähköliiton lakko 12 viennin kannalta tärkeässä yrityksessä alkoi 5. joulukuuta.