Sähköliiton johtokunnat: Sähköalan työehtojen halpuutuselkeet ovat tuomittavia

Sähköliiton kaikki kolme johtokuntaa ovat yksimielisiä siitä, että teollisuuden sopimusalalle on löydyttävä kestävä sopimusratkaisu, joka turvaa Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksissä työskentelevien Sähköliiton jäsenten oikeudet. Johtokunnat ovat valmiita tukemaan päätöksillään teollisuudessa työskenteleviä liiton jäseniä.

Teollisuuden ja erityisalojen, sähköistys- ja sähköasennusalan sekä energia-, ICT- ja verkostoalan johtokunnat pitivät historiallisen yhteiskokouksensa eilen Tampereella teollisuuden tilanteen tiimoilta. Teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden sovintokokonaisuus on päättymässä tämän kuun lopussa. Asiasta ei ole vielä saavutettu ratkaisua työnantajaliitto Teknologiateollisuus ry:n ja työntekijäliitto Teollisuusliitto ry:n kanssa. Sähköliitto on esittänyt useita ratkaisuvaihtoehtoja, mutta työnantajaliitto on ollut haluton sopimaan asiaa. Seuraavan kerran neuvottelut jatkuvat tiistaina 22. lokakuuta.

Työehtoshoppailun makua vihreän kirjan laajentumisyrityksissä

Yhteiskokouksessaan Sähköliiton johtokunnat huomauttivat, että kun teollisuuteen on saatu neuvoteltua ratkaisu, jolla Sähköliiton jäsenten asema ja edunvalvonta turvataan, on keskityttävä rauhoittamaan suurempaa kokonaisuutta, josta teollisuuden tilanne on yksi ilmentymä.

Teknologiateollisuus on työnantajaliittona ajanut vahvasti ns. vihreän kirjan eli teknologiateollisuuden työehtosopimuksen laajentumista sähköistys- ja sähköasennusalalla. Omien jäsenyritysten edunvalvonnasta tuskin on kysymys, sillä vain minimaalinen määrä sähköasennusalan yrityksistä on Teknologiateollisuus ry:n jäseniä.

Johtokunnat katsovatkin, että työnantajaliitto pyrkii toiminnallaan heikentämään sekä Sähköliiton asemaa sähköalojen ammattilaisten työehtojen sopijana että alan ammattilaisten työehtoja. Vihreä kirja tarjoaa sähköalan työhön huomattavasti heikompitasoiset työehdot kuin Sähköliiton neuvottelema sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimus. Teknologiateollisuus tuntuu toiminnallaan tukevan työehtoshoppailua.

Mistä kaikki alkoi?

Sähköliitto menetti teknologiateollisuuden sähköalan työehtosopimuksen eli ns. punaisen kirjan marraskuun alussa 2017, kun Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto sopivat keskenään, että vihreään kirjaan sisällytetään sähköalan työntekijöiden työehdot. Samalla Teknologiateollisuus ilmoitti, että se ei neuvottele Sähköliiton kanssa jatkoa yleissitovalle teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden työehtosopimukselle, jolla oli yli 50-vuotinen historia.

Valtakunnansovittelijan johdolla asiassa päädyttiin kaksivuotiseen, nyt päättyvään Sähköliiton, Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton sopimuskokonaisuuteen, jolla Sähköliiton jäsenten oikeudet turvattiin työpaikoilla. Sovintokokonaisuuden mukaan sähköasentajien etuja teollisuuden työpaikoilla valvovat yhteyshenkilöiksi muuttuneet Sähköliiton entiset pääluottamusmiehet yhdessä Teollisuusliiton pääluottamusmiesten kanssa.