Sähköliiton johtokunnat koolle teollisuuden sopimusalan tilanteen tiimoilta

Sähköliitto on kutsunut sopimusalojensa johtokunnat koolle torstaina 17. lokakuuta. Teollisuuden ja erityisalojen, sähköistys- ja sähköasennusalan sekä energia-, ICT- ja verkostoalan johtokunnat kokoontuvat puimaan teollisuuden sopimusalan tilannetta ja mahdollisia toimenpiteitä. Johtokuntien yhteinen kokous on tällä tietoa ensimmäinen laatuaan Sähköliiton historiassa.

Teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden sovintokokonaisuus on päättymässä tämän kuun lopussa, ja keskusteluja alan tulevaisuudesta on käyty vuoden verran työnantajaliitto Teknologiateollisuus ry:n ja työntekijäliitto Teollisuusliitto ry:n kanssa ratkaisua kuitenkaan saavuttamatta. Sähköliitto haluaa kestävän ratkaisun, jolla turvata jäsentensä asema ja edunvalvonta Teknologiateollisuuden työehtosopimusta noudattavilla työpaikoilla 1. marraskuuta lähtien.

Sähköliiton ns. punaisen kirjan aikakausi päättyi marraskuun alussa 2017, kun työnantajaliitto Teknologiateollisuus ry ja työntekijäliitto Teollisuusliitto ry sisällyttivät sähköasentajien työehdot keskinäiseen työehtosopimukseensa eli ns. vihreään kirjaan. Valtakunnansovittelija teki asiassa sovintoesityksen, jota täydennettiin Sähköliiton, Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton keskinäisellä sopimuksella. Tämä sovintokokonaisuus on nyt päättymässä.

Teollisuudessa sopimusalalla 013 työskentelevien sähköasentajien etuja työpaikoilla valvovat sovintokokonaisuuden perusteella yhteyshenkilöiksi muuttuneet Sähköliiton entiset pääluottamusmiehet yhdessä Teollisuusliiton pääluottamusmiesten kanssa.

Sähköliitto on tuonut kaikissa yhteyksissä esille, että syksyn 2017 jälkeen tilanne on koettu työpaikoilla riittämättömäksi ja sovintokokonaisuuden päättyessä tilanne muuttuu kestämättömäksi.