Sähköliiton hallinto koolle, esillä myös työtaisteluvalmiuden korottaminen

Sähköliiton hallinto kokoontuu ensi viikolla ylimääräiseen kokoukseen käsittelemään Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksissä työskentelevien jäsentensä tilannetta. Kokouksessa käsitellään myös mahdollista työtaisteluvalmiuden korottamista.

Sähköliiton jäsenten työpaikkaedustusta ja edunvalvontaa sekä muita ay-oikeuksia koskeva sovintokokonaisuus on parhaillaan lisäajalla, sillä sen voimassaoloaikaa on jatkettu kuukaudella lokakuun lopusta marraskuun loppuun.

Sovintokokonaisuus syntyi Sähköliiton, Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton välillä valtakunnansovittelijan sovintoesityksen pohjalta syksyllä 2017. Tuolloin Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto sisällyttivät teollisuuden sähköalan työntekijöiden työehdot keskinäiseen työehtosopimukseensa eli ns. vihreään kirjaan, mikä päätti Sähköliiton ja Teknologiateollisuuden välisen työehtosopimuksen eli ns. punaisen kirjan aikakauden.

Sähköliitto on pyrkinyt neuvotteluteitse hakemaan kestävää ratkaisua jäsentensä asemaan teollisuuden työpaikoilla, mutta työnantajaliitto Teknologiateollisuus ei ole nähnyt tarvetta sopia asiasta enää jatkossa.

Sähköliiton kolmen johtokunnan yhteiskokouksessa lokakuun puolivälissä muut sopimusalat ilmaisivat tukevansa teollisuuden ja erityisalojen johtokuntaa sen pyrkimyksissä löytää ratkaisu asiaan.

Tessin laajentamispyrkimykset ruokkivat työehtoshoppailua

Teollisuuden tilanne liittyy suurempaan kokonaisuuteen. Teknologiateollisuus pyrkii laajentamaan Teollisuusliiton kanssa neuvottelemansa työehtosopimuksen soveltamisalaa sähköalan töihin ja tätä kautta heikentämään sähköasentajien työehtoja. Tämä antaa mahdollisuuden työehtoshoppailuun, josta näyttää tulleen muoti-ilmiö työmarkkinoilla.

Sähköliitto katsookin, että Teknologiateollisuus ei ole noudattanut sovintokokonaisuudessa sovittuja asioita vaan on pyrkinyt levittäytymään Sähköliiton muille sopimusaloille. Sovintokokonaisuudessa Teknologiateollisuus sitoutui siihen, että se ei pyri vaikuttamaan Sähköliiton asemaan sen muilla sopimusaloilla.

Sähköliitto pitää kiinni ammattialapohjaisesta järjestäytymisperiaatteesta ja solmii sen perusteella yleissitovia työehtosopimuksia. Liiton tehtävä on edustaa sähköalalla työskenteleviä ammattilaisia, myös teollisuudessa, jossa Teknologiateollisuuden näkemyksen mukaan kuitenkin toimitaan vain teollisuuslinjaperiaatteella. Työnantajaliiton jyrkkä ja ehdoton linja on erittäin valitettava eikä palvele sen jäsenyritystenkään etua.