Sähköliiton edustajisto: TES-shoppailu on syöpä, johon on lääke

Työantajien harjoittamalle työehtojen halpuuttamiselle ja työehtoshoppailulle ei ole mainittavia esteitä. Niin kauan kuin ammattiliitot eivät pääse yksimielisyyteen ilmiön kitkemiskeinoista, tilanne säilyy ennallaan.

Tampereella viikonvaihteessa kokoontuneen Sähköliiton edustajiston mielestä työehtoshoppailussa on kyse myös työnantajien laajemmasta hyökkäyksestä koko ammattiyhdistysliikettä vastaan. Työnantajapuoli vaikuttaa uskovan ay-liikkeen heikentyneen niin, että sen voi lopettaa pian kokonaan. Siksi se voi kuvitella pystyvänsä maksamaan jopa sellaista palkkaa, jolla ei ole mahdollista tulla toimeen.

Palkansaajaliittojen keskinäinen kilpailu ja jopa työnantajapuolen kelkkaan lähteminen ovat vastoin kaikkia ammattiyhdistysliikkeen perusperiaatteita ja vievät siltä uskottavuutta.

Liittojen on tunnustettava toistensa asema, yhdistettävä voimansa ja torjuttava työnantajapuolen työehtojen heikennysaikeet. Näillä toimilla liitot myös kasvattavat ideologista eroaan sellaisiin tahoihin, jotka keskittyvät pelkkään työttömyysturvaan eivätkä puolusta jäsentensä työehtoja.

Työehtojen jatkuva heikentäminen syö pohjaa pois juhlapuheissakin usein toistellulta sanonnalta: työssään viihtyvä ja itsensä tarpeelliseksi kokeva työntekijä on yrityksen tärkein voimavara. Kun liittotason lisäksi myös ruohonjuuritasolla eli työpaikoilla asioita kehitetään yhdessä tekemällä, saavutettu kilpailukyky on kestävämpää laatua kuin lyhytnäköisesti työehtoja halpuuttamalla kasvatettu.