Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät

Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät toden teolla tänään Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n toimistolla Espoon Leppävaarassa, kun isot neuvottelukunnat olivat koolla.

Asuntotuotanto- ja urakkatyöryhmä aloitti jo uusien työehtosopimusmääräysten työstämisen viime viikolla. Isojen neuvottelukuntien kokoontuminen käynnisti varsinaiset työehtosopimusneuvottelut.

Osapuolet kävivät keskustelua kierroksen yleisistä teemoista, jotka neuvotteluissa nousevat esille. Sähköliiton tärkeä tavoite on päästä eroon kilpailukykysopimuksen työajan pidennyksestä. Osapuolet olivat yhtä mieltä siitä, että on myös muita tärkeitä teemoja, joita pitäisi käsitellä. Uudistunut työaikalaki nousee neuvotteluissa varmasti esille.

Neuvotteluja käydään isojen neuvottelukuntien tapaamisten lisäksi työryhmissä, joissa pyritään tehokkaaseen työskentelyyn keskittymällä pienemmällä kokoonpanolla erityisiin teemoihin.

Osapuolet pitivät hyvänä yhteisenä tavoitteena sitä, että uusi työehtosopimus syntyisi neuvottelemalla osapuolten kesken.