Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimus hyväksytty

Sähköliiton hallitus hyväksyi eilen sähköistys- ja sähköasennusalalle saavutetun neuvottelutuloksen uudeksi työehtosopimukseksi. Työehtosopimuksen työnantajapuolta edustavat järjestöt Palta ja STTA ovat myös hyväksyneet sen.

Uusi työehtosopimus on voimassa 1.4.2022–31.3.2024. Palkkoja korotetaan 2 prosentin suuruisella yleiskorotuksella 1. heinäkuuta 2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Urakkahinnoittelukerrointa, vapaasti hinnoiteltuja urakoita ja asuntotuotantohinnoitteluun perustuvia urakoita korotetaan 2 prosentin suuruisella korotuksella vastaavana ajankohtana. Myös pääluottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle maksettavia korvauksia ja lisiä korotetaan 1. heinäkuuta tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta 2 prosentin suuruisella korotuksella.

Työehtosopimuksen 9 §:n mukainen korvauskeskituntiansio ajalle 1.4.2022–31.3.2023 on 2,1 prosenttia.

Työehtosopimuksen toinen vuosi on sidottu palkankorotuksiin ja urakkatyömääräyksiä koskevan työryhmän työn lopputulokseen. Ellei palkankorotuksista ja työryhmän työn lopputuloksesta päästä sopuun tämän vuoden loppuun (31.12.2022) mennessä, työehtosopimus voidaan irtisanoa päättymään 31.3.2023.

Työehtosopimuksessa on sovittu muutoksia urakkahinnoitteluun muun muassa koskien palonkestäviä asennuksia. Valaisinten hinnoittelu on uudistettu kokonaisuudessaan. Huomioitavaa on se, että teksti- ja hinnoittelumuutoksilla on toisistaan poikkeavat voimaantulomääräykset. Valaisinten uudistettua hinnoittelua käytetään 1. syyskuuta 2022 tai sen jälkeen tarjottaviin töihin. Pääluottamusmiehellä on oikeus sopia paikallisesti työnantajan kanssa, että uudistettu hinnoittelu otetaan käyttöön jo aikaisemmin. Uudistettua hinnoittelua voidaan käyttää myös urakan selvittämisessä mahdollisten erimielisyyksien ratkaisemiseksi ennen syyskuun 1. päivää tarjotuissa töissä.

Työehtosopimuksessa on uudistettu myös ns. könttäurakkaa, työryhmän siivousvelvoitetta ja siitä maksettavaa korvausta sekä muuta urakanjakoperustepalkkaa koskevat tekstit.

Neuvottelutulos kokonaisuudessaan löytyy alla olevasta pdf-muotoisesta liitteestä. Huom! Teksti- ja hinnoittelumuutosten poikkeavat voimaantulomääräykset on kirjattu neuvottelutulokseen.