Sähköistys- ja sähköasennusalan TES-kurssi, Työehtosopimus tutuksi, Vantaa

16.9.2023 Scandic Aviacongress, Vantaa

Kurssi on suunnattu kaikille alueen sähköistys- ja sähköasennusalan jäsenille. Tarkoituksena on lisätä sopimusalan jäsenten tietoutta työehtosopimuksesta. TES-kurssit alkavat lauantaina aamupäivällä ja päättyvät iltapäivällä. Tapahtuma on jäsenelle maksuton, eli matkat, ruoat ja mahdollisen yöpymisen maksaa Sähköliitto. Matka- ja muiden kulujen korvaaminen edellyttää täysipainoista osallistumista kurssitapahtumaan tai hyväksyttävää syytä poissaololle. 

Hakuaika päättyy 1.9.2023. Ilmoittaudu lomakkeella tai tarja.toppari@sahkoliitto.fi tai puh. 050 409 8469.