Sähköistys- ja sähköasennusalan TES: Kiky-tunnit hyvästellään virallisesti 1.6.

Sähköliiton hallitus on tänään hyväksynyt sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimusneuvotteluissa 7. toukokuuta saavutetun neuvottelutuloksen uudeksi työehtosopimukseksi.

Sähköliiton neuvottelukumppaneina TES-pöydässä olleiden Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n ja Palvelualojen työnantajat Palta ry:n hallinnot ovat jo aiemmin hyväksyneet neuvottelutuloksen.

Uusi työehtosopimus on voimassa 1.4.2020‒31.3.2022. Muutokset astuvat pääsääntöisesti voimaan ensi kuun alusta.

Yksi iso muutos on ns. kiky-tuntien poistuminen. 24 talkootuntia ovat virallisesti historiaa 1. kesäkuuta. Sähköistys- ja sähköasennusalan palkankorotustaso noudattaa ns. yleistä linjaa: kahden vuoden aikana palkat nousevat yhteensä 3,2 prosenttia.

Sopimukseen sisältyy ns. kriisilauseke, jonka mukaan sopijaosapuolet voivat arvioida sopimusratkaisua uudelleen, mikäli koronaepidemia aiheuttaa poikkeuksellisia talousvaikeuksia yrityksille.

Näin kommentoi varapuheenjohtaja

‒ Neuvottelut käytiin koronakriisin velloessa poikkeuksellisella tavalla: ainoaksi kasvokkain tapaamiseksi jäi maaliskuun alun neuvottelu. Sitten siirryttiinkin neuvottelemaan etäyhteyksillä, ensin vapaaehtoisesti ja lopulta pakon sanelemana, kun Uudenmaan eristys alkoi maaliskuun lopulla. Etäyhteydet toimivat lähestulkoon moitteetta koko neuvottelurupeaman ajan, kertaa Sähköliiton varapuheenjohtaja Hannu Luukkonen.

‒ Teettämämme kyselyn mukaan sopimusalan jäsenistön tahtotila oli päästä tällä neuvottelukierroksella eroon palkattomista työajan pidennys- eli ns. kiky-tunneista. Tämä toteutui, ja palkankorotuksetkin toteutuivat yleisen linjan mukaisesti. Meille liittona ehdottoman tärkeä asia oli myös työehtosopimukseen sisältyvä vuokratyöntekijöiden aseman parantaminen ja selkeyttäminen urakkatyömailla.

‒ Oma neuvottelukuntamme ansaitsee kiitoksen sitkeydestä ja yhteen hiileen puhaltamisesta. Neuvottelukertoja eri kokoonpanoilla taisi kertyä yli 30. Sitkeys palkittiin, Luukkonen summaa.

Poimintoja uudesta tessistä

Palkankorotukset:

 • Henkilökohtaiset aikapalkat palkkaryhmän mukaan 0,17‒0,28 €/h (1.8.2020) ja 0,19‒0,32 €/h (1.8.2021)
 • Palkkataulukot 1,5 % (1.8.2020) ja 1,7 % (1.8.2021).
 • Urakkahinnoittelu 1,5 % (1.8.2020) ja 1,7 % (1.8.2021).

Työaika:

 • Iltatyöajan katsotaan iltatyölisän maksamisen osalta alkavan kello 18.

Talotekniikka-alan aikapalkkausjärjestelmä:

 • Työntekijä voi tarvittaessa pyytää toisen työntekijän avustamaan itseään palkkaryhmän määrittelyä koskeviin neuvotteluihin.
 • Työntekijä, jolta puuttuu alan perustutkinto, kuuluu palkkaryhmään S. Samaan palkkaryhmään kuuluvat ns. nuoret työntekijät, joita koskeva oma kohtansa on poistettu uudesta työehtosopimuksesta. Nuoriksi työntekijöiksi katsotaan alle 18-vuotiaat, joilla ei ole perustutkintoa ja jotka eivät ole oppisopimussuhteessa.
 • Harjaantuminen on järjestettävä niin, että sähköalan ammattiin perehtyvä saavuttaa palkkaryhmän 1 edellyttämät taidot viimeistään 24 kuukauden kuluttua. 

 • Oppisopimussuhteiset työntekijät aloittavat palkkaryhmässä S ja nousevat 24 kuukauden kuluttua palkkaryhmään 1, elleivät he sitä ennen ehdi suorittaa perustutkintoa.

 • Perustutkinnon suorittaneet työntekijät kuuluvat palkkaryhmään 1 ja viimeistään 12 kuukauden työkokemuksen jälkeen palkkaryhmään 2.

 • Pääluottamusmiehellä on epäselvissä tapauksissa oikeus saada aineisto, jonka mukaan lähetetyn tai vuokratyöntekijän palkkaryhmä on määritelty.

Urakkatyön rajaaminen ja vuokratyöntekijät:

 • Urakkatyöksi katsotaan vuokratyöntekijän tekemä työ, joka on työehto- tai työmaasopimuksen mukaan vuokratyövoimaa käyttävän yrityksen omillekin työntekijöille urakkatyötä.

Urakkatyöryhmä:

 • Urakkatyöryhmän työntekijöiden ammattitaidon ja työkyvyn tulee vastata työsuoritusten luonnetta ja vaativuutta. Tämä pitää huomioida varsinkin silloin, jos työryhmään aiotaan sijoittaa osasairauspäivärahalla tai palkallisessa työkokeilussa olevia työntekijöitä.

Koulutus ja yrityksen toiminnan kehittäminen:

 • Sopimukseen kuuluu yhteensä 16 tuntia palkallista koulutusta. Sitä ei kuitenkaan voi järjestää sunnuntaisin, arkipyhäviikoilla eikä touko-elokuussa perjantaisin tai lauantaisin.

Tuntikortit & palkanmaksupäivä:

 • Työnantajan on järjestettävä työntekijälle työsähköposti, jos sähköisen tuntikortin käyttäminen vaatii sähköpostiosoitetta eikä työntekijä halua käyttää tähän henkilökohtaista sähköpostiosoitettaan.
 • Työnantajan tulee toimittaa työntekijälle palkkalaskelma palkanmaksupäivään mennessä vähintään sähköisessä muodossa.

Työsuhdeturva:

 • Työntekijälle on annettava mahdollisuus tyhjentää henkilökohtainen aineisto työsähköpostistaan työsuhteen päättyessä. 

Neuvottelutuloksen kokonaisuudessaan löydät täältä