Sähköistys- ja sähköasennusalan neuvottelut jatkuvat jälleen

Neuvottelut uudesta Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksesta jatkuvat ensi viikon lopulla. Sähköliitto on sopinut työnantajapuolen eli Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n ja Palvelualojen työnantajat Palta ry:n kanssa, että toimistojen väliset neuvottelut jatkuvat 15.–16. maaliskuuta. Maanantaina 19.3. neuvotteluja jatketaan isoilla neuvottelukunnilla.

Sopimusalan TES-neuvottelut katkesivat 20. helmikuuta. Osapuolet tapasivat kuitenkin maanantaina 5. maaliskuuta tunnustellakseen mahdollisuuksia jatkaa neuvotteluja.

Alalle asetettu ylityökielto on edelleen voimassa.