Sähköistys- ja sähköasennusalan kärkimieskurssi, Tampere

19.3.2022 Grand Hotel Tammer, Tampere

Kurssi on suunnattu työmailla jo joitakin vuosia sähköasentajan tehtävissä toimineille, joilla on aitoa halua toimia työmaalla vastuullisessa tehtävässä. Kurssilla käydään läpi kärkimiehen vastuut, velvollisuudet ja sopimisoikeudet. Annetaan eväitä myös paineen alla työskentelyyn sekä työmaan hoitoon urakkalaskentaa silmällä pitäen. Tapahtuma alkaa lauantaina aamulla ja päättyy iltapäivällä.

Hakuaika päättyy 4.3.2022. Ilmoittaudu lomakkeella tai tarja.toppari@sahkoliitto.fi tai puh. 050 409 8469.