Pyydä vaalipostitusmateriaali uudelleen viimeistään 21.9., jos et saa sitä viikon aikana

Posti ei ole suoriutunut Sähköliiton vaalien äänestysmateriaalin jakamisesta reilussa viikossa, joten Sähköliitto on päättänyt jatkaa materiaalien uudelleenlähetysaikaa viikolla. Tämä merkitsee sitä, että jos äänioikeutettu jäsen ei saa postitusta viikolla 38 (14.‒18.9.), hänen tulee maanantaihin 21. syyskuuta kello 16 mennessä ottaa yhteyttä vaalityöryhmän jäseniin hankkiakseen äänestyslipun keskusvaalilautakunnalta.

Keskusvaalilautakuntana toimiva Sähköliiton hallitus joutui päättämään poikkeuksellisesta menettelystä kokouksessaan sunnuntaina 13. syyskuuta. Alun perin vaalimateriaalien uudelleenlähetyspyyntöjä olisi voinut tehdä äänestys- ja vaaliohjeen mukaan vielä maanantaina 14. syyskuuta.

Vaalityöryhmän jäsenet tavoitat seuraavista sähköpostiosoitteista ja puhelinnumeroista:

Vaalimateriaali on lähetetty torstaina 3. syyskuuta, mutta useat jäsenet ovat ottaneet Sähköliittoon yhteyttä äänestyksen alettua 7. syyskuuta, koska he eivät ole saaneet postitusta. Materiaali sisältää jäsenen jäsennumeron ja henkilökohtaisen PIN-koodin sähköistä äänestystä varten sekä äänestyslipun palautuskuorineen postiäänestystä varten.

Sähköliitto on vaalijärjestelyissään varautunut jo muutenkin postinjakelun hitauteen. Äänestysaikaa on pidennetty kolmeen viikkoon aiempien vaalien kahdesta viikosta, ja jäseniä on kehotettu lähettämään äänensä postitse jo 20. syyskuuta, jotta se varmasti ehtii perille ennen äänestysajan päättymistä 30. syyskuuta kello 16. 

Koska postiäänten palautuminen keskusvaalilautakuntaan saattaa olla yhtä arvaamaton prosessi kuin vaalimateriaalin postituksen saapuminen äänioikeutetuille, Sähköliitto kehottaa suosimaan mahdollisuuksien mukaan sähköistä äänestystä.