Puolustusministeriön sopimusalan TES: Palkat nousevat yleisen linjan mukaisesti

Sähköliiton hallitus hyväksyi 16. kesäkuuta puolustusministeriön sopimusalalle 12. kesäkuuta saavutetun neuvottelutuloksen uudeksi työehtosopimukseksi, ja nyt myös työnantajaa edustava puolustusministeriö on niin ikään hyväksynyt sen.

Myös tällä sopimusalalla palkankorotuksissa noudatetaan ns. yleistä linjaa. Ns. kiky-tunnit eli kilpailukykysopimukseen liittyvät työajan pidennystunnit poistuvat 1. lokakuuta 2020 alkaen. Korvaavat järjestelyt astuvat voimaan ensi vuoden alusta, joten väliin jää kaksi kuukautta ilman kompensaatiota.

Sopimus on voimassa 1.4.2020–31.3.2022.

Työehtosopimus noudattelee soveltuvin osin Sähköliiton sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimusta ja pääosin valtion virka- ja työehtosopimusta. Viimeksi mainittuun perustuu muun muassa ns. kiky-tuntien poistumisajankohta.

Sopimuskauden aikana on sovittu perustettavaksi palkkausjärjestelmän kehittämisryhmä.

Poimintoja uudesta tessistä

Palkankorotukset:

  • Palkat nousevat 1,5 % (1.8.2020) ja 1,7 % (1.8.2021).
  • Lisät nousevat 1,1 % (1.8.2020) ja 0,97 % (1.6.2021), kuitenkin vähintään 0,01 € molemmilla kerroilla.
  • Luottamusmiesten korvaukset nousevat 3,07 % (1.8.2020).

Korvauskeskituntiansio:

  • Korvauskeskituntiansiona käytetään edellisen lomanmääräytymisvuoden ajalta sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen korotusprosenttia 1,0 %.

Varallaolo:

  • Ehdot sovitaan kirjallisesti työntekijän ja työnantajan välillä.

Sotilaallinen harjoitus:

  • Puolustushallinnon rakennuslaitoksessa päätetään erikseen sotilaalliseen harjoitukseen osallistuville maksettavista korvauksista. Muuten sovelletaan puolustusvoimien siviilivirkamiehiä koskevaa tarkentavaa virkaehtosopimusta.

Hälytysraha:

  • Hälytysrahan määrä on 50 euroa kutsukerralta.