Puheenjohtajan kommentti: Ratkaisu äärimmäisessä paineessa

Miksi Sähköliitto ei solminut omaa työehtosopimusta teknologiateollisuuteen? Entä keitä muutos koskee? Vastaukset kysymyksiisi löydät tästä.

Miksi ei omaa työehtosopimusta teknologiateollisuuteen?

Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto laajensivat välisensä Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen soveltamisalan koskemaan myös jäsenyrityksissä tehtävät sähköalan työt. Tämän lisäksi sopimuksen sisällytettiin rinnakkaissopimuskielto.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Sähköliiton teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden työehtosopimusta (punainen kirja) ei voitu sopia, koska se olisi vastoin rinnakkaissopimuskieltoa ja työehtosopimuslakia. Lain rikkomisesta tuomitaan hyvityssakkoon, ja siitä voi myös seurata merkittäviä vahingonkorvausvaateita. Tällä tavoin Sähköliitolta sulkeutui täysin mahdollisuus saada jatkoa punaiselle kirjalle.

Pääluottamusmiehistä yhteyshenkilöitä

Valtakunnansovittelijan johdolla käydyissä sovitteluissa Sähköliiton, Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton välillä ratkaistiin ja sovittiin, että sähköalan pääluottamusmiehistä tulee jatkossa yhteyshenkilöitä. Sähköliiton jäsenet teknologiateollisuuden työpaikoilla olisivat jääneet ilman minkäänlaista edustajaa, ellei tätä ratkaisua olisi tehty. Yhteyshenkilöjärjestelyn kautta varmistamme osaltamme sähköalan työntekijöiden työehdot, ansiotason ja edustuksellisuuden. Työehdot ja ansiotaso eivät siis tule heikkenemään tämän muutoksen myötä. Työehtosopimuksen väri muuttui vihreäksi, mutta sisältö ei muuttunut.

Sähköalan työntekijöiden edunvalvonta perustuu jatkossa yhteyshenkilön ja työpaikan pääluottamusmiehen yhteistyöhön sekä Sähköliiton ja Teollisuusliiton yhteystyöhön. Luonnollisesti teemme yhteistyötä myös Teknologiateollisuuden kanssa.

Yhteyshenkilöllä on samantasoinen työsuhdeturva kuin pääluottamusmiehellä oli. Hän saa tehtäviensä hoitamiseen työstä vapautusta sekä tarvittavat tiedot, kuten sai pääluottamusmieskin.

Sopimuksessa sovittiin lisäksi ay-jäsenmaksujen perinnästä ja Sähköliiton jäsenten oikeudesta osallistua liiton hallinnon kokouksiin. Lisäksi sovittiin selvitettäväksi erimielisyysasioiden käsittelyjärjestys. Sähköalan yhteyshenkilöllä on kuitenkin oma tärkeä roolinsa erimielisyysasioiden käsittelyssä, paikallisissa palkkaratkaisuissa ja paikallisessa sopimisessa.

Uusi työehtosopimus

Teknologiateollisuuden yrityksissä työskentelevien sopimusalan (013) liiton jäsenten työsuhteissa sovelletaan jatkossa Teknologiateollisuuden työehtosopimusta. Kyseinen työehtosopimus sähköalan töitä koskevan erillispöytäkirjan kanssa on täysin sama kuin aiempi punainen kirja pois lukien sähköalan pääluottamusmiestä koskeva teksti. Yhteyshenkilöjärjestely on sovittu valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen ja liittojen (Sähköliitto, Teknologiateollisuus, Teollisuusliitto) sovintoehdotusta täydentävällä sopimuksella, joka ei ole työehtosopimuksessa. Teknologiateollisuus ilmoitti valtakunnansovittelijan toimistolla huolehtivansa siitä, että jäsenyritykset noudattavat tehtyä sopimusta.

Keitä tämä muutos koskee?

Valtakunnansovittelijan johdolla tehty sopimus koskee siis vain teknologiateollisuuden sopimusalalla (013) työskenteleviä Sähköliiton jäseniä, joiden työsuhteen ehdot määräytyivät aiemmin teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden työehtosopimuksen perustella.

Keitä tämä muutos ei koske?

Edellä mainittu järjestely ei koske energia-, ICT- ja verkostoalan, sähköistys- ja sähköasennusalan, huolto- ja kunnossapitoalan, paperi- ja puumassateollisuuden, mekaanisen metsäteollisuuden, kemian- ja kumiteollisuuden, puolustusministeriön, rakennustuoteteollisuuden, elintarviketeollisuuden, lasikeraamisen teollisuuden ja RAY:n työehtosopimusten piirissä olevia Sähköliiton jäseniä.

Päätöksenteko asiassa

Teollisuuden ja erityisalojen johtokunta esitti tehtyä sopimusta yksimielisesti hallituksen hyväksyttäväksi, ja hallitus niin ikään hyväksyi sopimuksen yksimielisesti.

Kiitokset jäsenille

Sähköliitto kiittää jäseniään uhrautuvasta ja yhteisöllisestä toiminnasta työehtojen puolustamisessa. Ilman toteutettuja toimia olisimme jääneet täysin ilman vaikuttamismahdollisuuksia teknologiateollisuudessa työskentelevien jäsentemme työ- ja muihin ehtoihin.