Puheenjohtaja Sauli Väntti: EIV-neuvottelut kangertelevat

Sähkön ja lämmön tuotannon, sähkönjakelun ja ICT alan  (Energia-ICT-Verkostoalan) neuvottelut takkuavat EK:n koordinaation vuoksi. Neuvotteluita on käyty alkuvuosi ja sopimuskausi päättyi 31.1.2018.

Sähköliitto jatkoi Energia-ICT-Verkostoalan työehtosopimusneuvotteluja tällä viikolla keskiviikkona ja torstaina. Neuvottelut etenevät todella hitaasti, mitään merkittäviä avauksia ei toistaiseksi ole nähty. Sähköliiton keskeiset tavoitteet neuvottelukierroksella liittyvät työaikakysymyksiin, luottamusmiesjärjestelmän kehittämiseen ja palkkausjärjestelmän epäkohtien korjaamiseen. Luonnollisesti palkkaratkaisu on aina yksi neuvottelujen pääteema.

Työnantajaliitot Palvelualojen työnantajat PALTA ry ja Energiateollisuus ry pitävät tiukasti kiinni Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton viime syksynä sopimasta kustannusraamista, jonka työnantajaliitot katsovat muodostavan ”yleisen linjan”. Työnantajaliitot haluavat käytännössä kyseisen linjan mukaisen palkkaratkaisun, muusta ei neuvottelupöydässä juurikaan löydy halukkuutta keskustella. Työnantajaliittojen neuvottelutoimintaa vahtii haukkana myös Elinkeinoelämän Keskusliitto, ruodussa on pysyttävä.

Sähköliitto katsoo, että kysymyksessä on puhdas liittokierros, koska ei ole sovittu siitä, että alakohtaisissa neuvotteluissa noudatettaisiin vientiteollisuuden sopimaa kustannusraamia- tai rakennetta.

Työnantajaliitoilla ei vaikuta olevan kiirettä neuvottelutuloksen aikaansaamiseksi, neuvottelupäiviä on sovittu ensi viikolle vain yksi. Samaan aikaan jäsenyrityksissä tuskaillaan Sähköliiton asettaman ylityökiellon kanssa. Sähkönjakeluhäiriöiden korjaaminen pitkittyy ja sähköä sekä lämpöä tuottavien voimalaitosten käynnissäpito vaarantuu.

Sähköliiton puheenjohtaja Sauli Väntti uskoo, että työnantajaliitoille jäsenyritysten asiat ovat viime kädessä tärkeämpiä kuin EK:n tavoitteiden täyttäminen.

Sähköliitto harkitsee hallintonsa koolle kutsumista ensi viikolla käsittelemään neuvottelutilannetta.

Energia-ICT-Verkostoalalla työskentelee yhteensä noin 10 000 työntekijää sähkön ja lämmön tuotannossa, sähkönjakelussa ja erilaisissa ICT-alan tehtävissä.