PT:n tutkimus: Kassaan liitytään, kun työttömyysriski on suuri

Hyötynäkökulma, työttömyyskorvauksen taso ja isompi riski jäädä työttömäksi ovat syitä, jotka lisäävät todennäköisyyttä liittyä työttömyyskassan jäseneksi. Näin summaa Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) toteuttama ja Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) rahoittama tänään julkaistu tutkimus, jonka on tehnyt PT:n erikoistutkija Merja Kauhanen.

Tutkimuksen perusteella ansiosidonnainen työttömyysvakuutusjärjestelmä toimii pääsääntöisesti oikein. Työttömyyskassaan liitytään useimmin silloin, kun työttömyysriski on suuri ja työttömyyskassan maksama työttömyysturva on parempi kuin Kelan maksama työttömyysturva.

Nuoret, perusasteen käyneet ja maahanmuuttajataustaiset erottuvat 

Monet nuoret, vähemmän koulutetut ja maahanmuuttajataustaiset henkilöt eivät kuitenkaan aina käytä liittymismahdollisuutta hyväkseen korkeasta työttömyysriskistä huolimatta. Esimerkiksi 17–24-vuotiaiden todennäköisyys kuulua työttömyyskassaan oli 23 prosenttiyksikköä pienempi kuin 55–64-vuotiaiden. Perusasteen ja ylemmän korkeakoulun suorittaneiden välillä puolestaan oli 9,5 prosenttiyksikön ero. Lisäksi ulkomaalaistaustaisilla oli 7,1 prosenttiyksikköä korkeampi todennäköisyys olla kuulumatta työttömyyskassaan kuin suomalaistaustaisilla.

‒ Kriisit nostavat tietoisuutta työttömyyskassaan kuulumattomuuden riskistä. Kassojen jäsenmäärä lähti viime vuonna nousuun. Liittymiseen kannusti myös työssäoloehdon väliaikainen lieventäminen, Merja Kauhanen sanoo ja viittaa koronaviruspandemian vaikutuksiin. 

Pieni työttömyysriski, työn määrä ja muoto vaikuttavat

Tutkimuksen taustalla on tarve ymmärtää järjestelmän kattavuuteen liittyviä puutteita ja selvittää, miksi osa ei liity kassan jäseneksi.

‒ Jos työskentelee pienen työttömyysriskin alalla, työttömyysvakuutuksella on vähäisempi merkitys. Ratkaisuun voi vaikuttaa myös työn määrä ja muoto. Pienimuotoinen yritystoiminta tai työskentely alle 18 tuntia viikossa ei yleensä kerrytä oikeutta ansiosidonnaiseen. Tällä hetkellä ei myöskään voi vakuuttaa itseään työttömyyden varalle samanaikaisesti yrittäjänä ja palkansaajana, TYJ:n toiminnanjohtaja Aki Villman listaa syitä. 

Tilanne muuttuu ongelmalliseksi silloin, jos kassan jäsenyys jää hankkimatta siksi, että henkilö ei tiedä kassoista tai ansiosidonnaisesta järjestelmästä.