Pienimuotoinen työ alkaa vaikuttaa työttömyysetuuteen vasta palkan maksupäivänä

Ensi maanantaista 1. huhtikuuta alkaen osa-aika- ja pätkätyön palkka vaikuttaa työttömyysetuuteen vasta maksamisajankohdan mukaan. Maaliskuun loppuun mennessä tehty työ huomioidaan vielä ansainta-ajankohdan mukaan

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ:n mukaan ansiopäivärahan saajien tekemän osa-aika- ja pätkätyön määrä on kasvanut joka vuosi vuoden 2012 jälkeen. Viime vuoden aikana 36 prosenttia ansiopäivärahaa saaneista teki etuudella myös töitä.

Pienimuotoista eli osa-aika- tai keikkatyötä tekevän työttömän saama palkka on ennen uudistusta vaikuttanut työttömyysetuuteen sillä ajanjaksolla, jonka aikana se on ansaittu. Jotta päivärahan määrä palkan ansaintajaksolle on voitu laskea, on täytynyt kuitenkin aina odottaa palkan maksamista. Tämä on viivästyttänyt niiden henkilöiden etuuden maksua, jotka saavat palkan ja palkkatiedot vasta viikkoja sen jälkeen, kun työ on tehty.