Paperiliitto ja Stora Enso solmivat alan ensimmäisen yrityskohtaisen työehtosopimuksen

Paperiliitto ja Stora Enso ilmoittivat eilen solmineensa yrityskohtaisen yli kaksivuotisen työehtosopimuksen. Yhtiö kertoi, että sen neuvottelut muiden ammattiliittojen kanssa jatkuvat ja että ne ovat sujuneet rakentavasti. Sähköliitto on yksi neuvotteluosapuoli.

Sopimukseen kirjatut palkankorotukset kahtena ensimmäisenä vuonna ovat noin 1,9 prosenttia ja kolmantena vuonna noin 0,9 prosenttia. Ensimmäinen 17 sentin yleiskorotus ja 18 sentin paikalliserä toteutetaan ensi vuoden helmikuun lopussa ja toinen samansisältöinen korotus on vuorossa 27. maaliskuuta vuonna 2023. Viimeisenä sopimusvuonna 2024 tammikuun puolivälissä voimaan tuleva yleiskorotus ja paikalliserä ovat molemmat 9 senttiä.

Uusi työehtosopimus on voimassa tammikuun 2022 alusta huhtikuun 2024 loppuun saakka.

Työnantajayhdistys Metsäteollisuus ry irtautui viime vuoden lopulla työehtosopimustoiminnasta ja siirsi työehdoista sopimisen yrityksiin. Paperiliiton ja Stora Enson sopimus on ensimmäinen alalle syntynyt syntynyt yrityskohtainen sopimus muutoksen jälkeen.