Palkkaturvan enimmäismäärä nousi heinäkuun alusta

Palkkaturvan enimmäismäärään on tullut korotus heinäkuun alusta. Nyt enimmäismäärä on 19 000 euroa entisen 15 200 euron sijaan samalle työnantajalle tehdyn työn perusteella.

Siirtymäsäännöksen mukaan lakia sovelletaan niihin saataviin, joiden hakemisen kolmen kuukauden määräaika on päättynyt 1. heinäkuuta tai sen jälkeen. Palkkaturvalain mukaan saatavaa on haettava palkkaturvana kolmen kuukauden kuluessa sen erääntymisestä. 

Palkkaturvan piiriin kuuluvat kaikki työntekijän saatavat, jotka työnantaja olisi velvollinen maksamaan, varsinaisen palkan lisäksi siis esimerkiksi lomapalkka ja -korvaus, päivärahat ja työaikapankkisaatavat. 

Lisätietoja löydät Uudenmaan ELY-keskuksen sivuilta. Keskus hoitaa keskitetysti koko maan palkkaturva-asiat.