Palkat ja palkkasaatavat Kesäduunari-infon ykkösaihe

SAK:n, Akavan ja STTK:n yhteiseen Kesäduunari-infoon tulleista yhteydenotoista lähes puolet koski tänä kesänä palkkoja ja palkkasaatavia. Aiempien vuosien tapaan kesätyöntekijöitä mietityttivät myös työaikaan ja työsopimuksen solmimiseen liittyvät asiat.

Puhelimitse yhteyttä ottaneista noin puolet ei ollut ongelmatilanteessa ottanut yhteyttä työpaikkansa luottamusmieheen. 

Kysymyksiä esittivät myös työntekijöiden vanhemmat ja työnantajat.

– Työnantajien kysymykset liittyivät usein lainsäädäntöön ja työehtosopimusten mukaiseen palkkaan. He kysyivät myös työnantajamaksujen määräytymisestä ja nuoria koskevista työaikarajoituksista, Akavan asiantuntija Miika Sahamies kertoo.

Kesäduunari-infoon yhteyttä ottaneista 25 prosenttia oli tehnyt vain suullisen työsopimuksen. Vuosi sitten suullisella työsopimuksella työskenteli 12 prosenttia yhteyttä ottaneista.

Palveluun tuli yhteensä 279 yhteydenottoa, joka on lähes sama määrä kuin viime vuonna. Osa yhteydenotoista koski useampia työntekijöitä, joten avunsaaneita oli enemmän kuin yhteydenottajia.

Palkansaajajärjestöjen Kesäduunari-info palveli 14. kertaa toukokuun alusta elokuun loppuun.