Palkansaajakeskusjärjestöt: Koronarokotus katsottava palkalliseksi työajaksi

Palkansaajien keskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK kannustavat ihmisiä ottamaan koronarokotteen ja edellyttävät, että työntekijät voivat tehdä sen työajalla ilman palkanmenetystä. Rokotus on ennaltaehkäisevää työsuojelua varsinkin, jos työ sisältää kohtaamisia ja siten lisää koronatartunnan riskiä.

– Työpaikoilla on nyt vaihtelevia työaikakäytäntöjä rokotteen ottamiseen liittyen. Jotta rokotekattavuus saadaan mahdollisimman korkeaksi, työnantajien on tehtävä osansa ja annettava työntekijöille mahdollisuus käydä rokotettavana työajalla, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta painottaa.

Terveyshyödyn lisäksi kattava koronarokotussuoja edistää yhteiskunnan avaamista ja paluuta normaaliin.

Keskusjärjestöt pitävät tärkeänä, että työterveyshuolto otetaan entistä laajemmin mukaan rokotusten suunnitteluun ja toteutukseen hyvissä ajoin ennen kesälomakauden alkua. Työterveyshuolto on työssäkäyville luonteva paikka ottaa rokote, mikä parantaa rokotesuojan kattavuutta. Samalla työntekijöiden työsuojelu tulee huomioiduksi.