Palkansaajajärjestöt mukana työllisyyden edistämisen alatyöryhmissä

Työ- ja elinkeinoministeriö on viime viikon lopulla asettanut seitsemän alatyöryhmää valmistelemaan työllisyyden edistämisen ministerityöryhmässä käsiteltäviä asioita. Alatyöryhmissä on edustus kaikista kolmesta palkansaajakeskusjärjestöstä.

Alla lueteltuna alatyöryhmät, niiden keskeinen tehtävä ja keskusjärjestömme SAK:n edustus niissä:

Työvoimapolitiikan palvelurakenne

 • tehtävänä uudistaa työ- ja elinkeinopalvelut tukemaan nopeaa työllistymistä
 • SAK:n edustajana johtaja Saana Siekkinen

Palkkatuki ja etuudet

 • tehtävänä valmistella ehdotus palkkatuen ja työttömyysturvan uudistamiseksi 
 • SAK:n edustajana sosiaaliasioiden päällikkö Pirjo Väänänen

Työkyvyn edistäminen ja osatyökykyisten työllistäminen

 • tehtävänä valmistella ehdotus osatyökykyisten aseman parantamiseksi
 • SAK:n edustajana työvoimapoliittinen asiantuntija Alli Tiensuu

Osaaminen ja työmarkkinoiden kohtaanto

 • tehtävänä valmistella ehdotus osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi
 • SAK:n edustajana koulutus- ja työllisyysasioiden päällikkö Mikko Heinikoski

Työperäinen maahanmuutto ja kotouttaminen

 • tehtävänä valmistella toimenpiteitä työperäisen maahanmuuton lisäämiseksi
 • SAK:n edustajana maahanmuuttopolitiikan asiantuntija Eve Kyntäjä

Työlainsäädäntö

 • tehtävänä koordinoida työllisyyteen vaikuttavia kolmikantahankkeita
 • SAK:n edustajana johtaja Heli Puura (aloittaa 1.9.)

Paikallinen sopiminen

 • tehtävänä selvittää paikallisen sopimisen laajentamisen edellytyksiä
 • SAK:n edustajana työehtoasiantuntija Ismo Kokko