Paikalliset sopimukset hyväksytty – lakot päättyvät Konecranesilla ja Valmet Automotivella

Sähköalan työntekijöiden lakko Konecranesilla sekä Uudenkaupungin autotehtaalla päättyy. Sähköliiton hallitus on hyväksynyt kyseisissä yrityksissä tehdyt paikalliset sopimukset sähköalan työntekijöiden asemasta ja edustuksesta. Samalla hallitus vapauttaa Konecranes Oyj:n, Konecranes Finland Oy:n, Konecranes Global Oy:n, Valmet Automotive Oy:n ja Valmet Automotive EV Power Oy:n lakon piiristä. Työtaistelutoimet näissä yrityksissä päättyvät, ja lakossa olleet sähköalan työntekijät palaavat töihin viimeistään maanantaina 3. helmikuuta kello 6 jälkeen alkavien työvuorojen alkaessa.

Myös tukitoimet näissä yrityksissä päättyvät.

Lähtötilanne syksyllä oli se, ettei Sähköliiton jäsenillä olisi jatkossa ollut lainkaan oikeutta omaan edustajaan teollisuuden työpaikoilla. Nyt saavutettu ratkaisu näissä yrityksissä paikallisten sopimusten kautta antaa sähköalan työntekijöille oikeuden oman edustajan valintaan ja mahdollisuuden päästä vaikuttamaan työyhteisössään aikaisempaa kokonaisvaltaisemmin ja laadukkaammin. Ratkaisu luo hyvän pohjan myös Sähköliiton ja Teollisuusliiton jäsenten yhteistyölle yrityksissä, kiittelee Sähköliiton puheenjohtaja Sauli Väntti.

Sähköliitto toivoo, että muilla lakon piirissä olevilla yrityksillä on valmius tehdä pikaisesti ehdoiltaan vastaavat sopimukset. Näin voimme päästä takaisin normaalitilanteeseen ja päättää työtaistelut. Teknologiateollisuus ry:n suosituksen mukaisesti sopimukset voidaan tehdä myös kaikissa niissä yrityksissä, joissa jo päättyneen sovintokokonaisuuden mukaan sähköliittolaisilla oli oikeus valita yhteyshenkilö. Odotamme sopimuksia myös näihin yrityksiin, hän jatkaa.    

Nyt tehdyissä paikallisissa sopimuksissa toteutuvat oman edustajan valitsemisen lisäksi Sähköliiton jäsenille tärkeät edustajan osallistumis-, valmistelu- ja tiedonsaantioikeus sekä osallistuminen yhteistoiminta-asioiden käsittelyyn. Ammattiyhdistysjäsenmaksujen perintä ja osallistumisoikeus liiton hallinnon kokouksiin jatkuu kuten jo päättyneessä sovintokokonaisuudessa.

Lakko jatkuu yhä seitsemässä yrityksessä. Lakon ensimmäinen neljän viikon jakso alkoi 5. joulukuuta, ja sitä jatkettiin 2. tammikuuta. Sähköliitto on ilmoittanut kolmannesta neljän viikon lakkojaksosta, joka alkaa heti edellisen päätyttyä 30. tammikuuta kello 22.